Etkili ve Hızlı Denetim Çözümleri

2022 Yılı İçin Gelir Vergisi Kanunu’nda Yer Alan Maktu Tutarlar Arttırıldı

25 Ocak 2022

2022 Yılı İçin Gelir Vergisi Kanunu’nda Yer Alan Maktu Tutarlar Arttırıldı 21/12/2021 tarihli ve 31696 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 317 Seri No.lu Gelir Vergisi Genel Tebliği ile Gelir Vergisi Kanunu’nun 21, 23/8, 31, 47, 48, mükerrer 80, 82, 86 ve 103 üncü maddelerinde yer alan maktu had ve tutarlar 2022 takvim yılında uygulanmak üzere yeniden belirlenmiştir.

Read more