Etkili ve Hızlı Denetim Çözümleri

Yabancı Paraların 31.12.2021 Tarihi İtibariyle Değerleme Kurları

14 Şubat 2022

Yabancı Paraların 31.12.2021 Tarihi İtibariyle Değerleme Kurları Hazine ve Maliye Bakanlığınca 11 Şubat 2022 tarihli ve 31417 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 536 No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğinde borsada rayici olmayan yabancı paraların, 213 sayılı Vergi Usul Kanunu gereğince 31.12.2021 tarihinde yapılacak değerlemelerine esas olmak üzere, aynı Kanunun 280 inci maddesinin ikinci ve üçüncü fıkralarında yer alan hükümlere dayanılarak tespit olunan kurları yer almıştır.

Read more