Etkili ve Hızlı Denetim Çözümleri

2021 Yılı Motorlu Taşıtlar Vergisi Tutarları

21 Şubat 2021

2021 Yılı Motorlu Taşıtlar Vergisi Tutarları 29 Aralık 2020 tarihli ve 31349 sayılı 1. Mükerrer Resmi Gazete’de yayımlanan 53 Seri No.lu Motorlu Taşıtlar Vergisi Genel Tebliği 2020 yılında uygulanacak olan motorlu taşıtlar vergisi (MTV) tarifeleri, aşağıdaki şekilde yeniden belirlenmiştir. 7061 Sayılı Kanun ile yapılan değişiklik uyarınca MTV Hesaplamasında;

Read more