Etkili ve Hızlı Denetim Çözümleri

2020 Yılı Beyannamelerinin İmzalattırılması Zorunluluğuna İlişkin Tutarlar

6 Şubat 2020

2020 Yılı Beyannamelerinin İmzalattırılması Zorunluluğuna İlişkin Tutarlar   29  Haziran  1997  tarihli  ve  23034  sayılı  Resmi  Gazetede  yayımlanan  4  Sıra  No.lu  Vergi Beyannamelerinin Serbest Muhasebeci ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlerce İmzalanması Hakkında

Read more