Etkili ve Hızlı Denetim Çözümleri

2019 Kurumlar Vergisi beyannamesi verilme süresi ve tahakkuk eden vergilerin ödeme süresi uzatılmıştır.

20 Nisan 2020

2019 Kurumlar Vergisi beyannamesi verilme süresi ve tahakkuk eden vergilerin ödeme süresi uzatılmıştır.   Tarih: 17/04/2020 Sayı: VUK-127/ 2020-6 T.C. HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI Gelir İdaresi Başkanlığı   VERGİ USUL KANUNU SİRKÜLERİ/127 Konusu: 30 Nisan 2020 günü sonuna kadar verilmesi gereken 2019 hesap dönemine ait Kurumlar Vergisi beyannamelerinin verilme süreleri ile bu beyannameler üzerine tahakkuk eden vergilerin ödeme sürelerinin uzatılması.

Read more