SGK Prim Oranları

 

4/a  (SSK) KAPSAMINDA SIGORTALILARIN PRIM ORANLARI
Sigorta Kolları Sigortalı Payı (%) Işveren Payı (%) Toplam (%)
Kısa Vadeli Sigorta Kolları Primi 2 2
Malullük, Yaşlılık ve Ölüm Sigortaları Primi 9 11 20
Malullük, Yaşlılık ve Ölüm Sigortaları Primi (Fiili Hizmet Süresi Zammı Uygulanan İşyerleri İçin) 9 12 – 14 21 – 23
Genel Sağlık Sigortası Primi 5 7,5 12,5
Toplam 14 20.50 34.50
 

4/a (SSK) KAPSAMINDA ÇALIŞAN EMEKLILERIN SGDP ORANLARI

Sigorta Kolları Sigortalı Payı (%) Işveren Payı (%) Toplam (%)
Sosyal Güvenlik Destek Primi 7,5 22,5 30
Kısa Vadeli Sigorta Kolları Primi 2 2
Toplam 7,5 24.50 32