Sgk e-Tebligat Sistemi Başvuru

24.09.2021 tarihli Resmi Gazete’de yayınlanan Sosyal Güvenlik Kurumunca Elektronik Ortamda Yapılacak Tebligata İlişkin Yönetmelik ile SGK e-tebligat sistemi Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından yapılacak tebligat işlemlerinin elektronik ortamda yapılmasını sağlayacak sistemdir.

4/1-a kapsamında sigortalı çalıştıran ve Sosyal Güvenlik Kurumu’nda tescilli işyeri olanlar sisteme zorunlu olarak dahil olacaklar.

İşverenler dışında kendilerine tebliğ yapılması gereken gerçek ve tüzel kişiler ise sisteme isteğe bağlı olarak dahil olabileceklerdir.

SGK elektronik tebligat sistemine girişi zorunlu olan ve tescilli işyeri dosyası olan işverenlerin;

01 Ekim 2021 tarihinden itibaren başlamak üzere en geç 3 ay içinde, en geç 31 Aralık 2021 (31.01.2022 ertelenmiştir.) tarihine kadar sisteme kayıt olmaları gerekmektedir.

İlk defa 01 Ekim 2021 tarihi ve sonrasında tescil edilen işyerlerinin en geç tescil tarihini takip eden ay başından başlamak üzere 3 ay içerisinde sisteme kayıt olmaları gerekmektedir.

Başvurular elektronik ortamda alınacak olup Sosyal Güvenlik Kurumu’nda elden herhangi bir başvuru alınmayacaktır.

E-devlet sisteminde sgk-elektronik tebligat başvuru formunu doldurarak tebligat sistemine kayıt yapılmaktadır.

E-devlet > Sgk e-tebligat > Yeni Başvuru aşamalarını takip etmeniz gerekmektedir;

– E-devlet e tebligat Sgk başvuru ekranına giriş yapınız E-devlet SGK tebligat başvurusu ekranı.

– Uygulamaya girdikten sonra YENİ BAŞVURU tıklayınız

– Açılan ekranda BAŞVUR diyerek SGK e-tebligat giriş işleminizi tamamlamış olacaksınız.

 

SGK E-Tebligat İşlemleri E-Devlet Sistemi Örnek uygulama
sgk e-tebligat başvuru süresinin uzatılmasına ilişkin Duyuru
Sosyal Güvenlik Kurumunca Elektronik Ortamda Yapılacak Tebligata İlişkin Yönetmelik