Etkili ve Hızlı Denetim Çözümleri

İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku hizmetleri,
İşçi-İşveren Yükümlülükleri,
İş ve Sosyal Güvenlik Davalarında Destek Hizmetleri,
Şirket taahhüdü altında bulunan projelerde asgari işçilik hesaplamaları,
Fesih, İhbar, Kıdem, Yıllık İzin gibi Uygulamalar,
Tüm İş Sözleşmeleri hizmetleri,
Özlük Dosyalarının Mevzuata Uygun Olarak Hazırlanması,
İş Kazaları,
İşsizlik Sigortası,