Etkili ve Hızlı Denetim Çözümleri

• TL ve Döviz Cinsinden Vadeli Mevduat Faiz Geliri Vergilendirilmesi,
• Hazine Bonosu Faiz Geliri Vergilendirilmesi,
• Eurobondlardan elde Edilen Gelirlerin Vergilendirilmesi,
• Yurt dışında Yaşayan T.C. Vatandaşlarının Elde ettiği Menkul Sermaye İratlarının Vergilendirilmesi,
• Kar Paylarının (Temettü Geliri) Vergilendirilmesi,
• Repo Faiz Geliri Vergilendirilmesi,
• Borsa Alım, Satım Kazancı Vergilendirilmesi,
• Gayrimenkul Alım, Satım Değer Artış Kazancı Vergilendirilmesi,
• Aile Bireyleri ile Küçüklerin, Kısıtlıların ve Mümeyyiz Olmayanların Vergilendirilmesi,
• Menkul Sermaye İratlarının istisnaları, muafiyetleri vb. Konularda Danışmanlık.