Etkili ve Hızlı Denetim Çözümleri

 • Kurumlar Vergisinin Konusu ve  Özellikleri,
 • Kurumlar Vergisi Tam ve Dar mükellefleri ve Özellikleri (Sermaye Şirketleri, Kooperatifler, İktisadi Kamu Kuruluşları, Dernek ve Vakıflara Ait İktisadi İşletmeler, İş Ortaklıkları (Joint Venture), Döner Sermayeli İşletmeler,
 • Kurumlar Vergisi Kanunu’nda Yer Alan Muafiyetler,
 • Diğer Kanunlarda Yer Alan Muafiyetler,
 • Kurumlar Vergisi Kanunu’na Göre İstisna Kapsamına Alınan Kazançlar,
 • Diğer Kanunlarda Yer Alan İstisnalar,
 • Uluslararası Antlaşmalarla Sağlanan İstisnalar ve Uluslararası Kurumlara Tanınan İstisnalar,
 • İstisna Uygulaması ve Önemli Konular,
 • Safi Kurum Kazancının Tespiti,
 • Safi Kurum Kazancının Tespitinde İndirilecek Giderler,
 • Safi Kurum Kazancının Tespitinde Zarar Mahsubu,
 • Safi Kurum Kazancının Tespitinde Diğer İndirimler,
 • Safi Kurum Kazancının Tespitinde Kanunen Kabul Edilmeyen Giderler,
 • Beyanname Verilme Zamanı, Yeri ve Eklenecek Belgeler,
 • Yıl İçinde Tevkif Yoluyla Yapılan Vergi Kesintilerinin durumu,
 • Vergi Alacaklarının İadesi ve Mahsubu,