Etkili ve Hızlı Denetim Çözümleri

  • Şirketin yürürlükteki yasalara, genel kabul görmüş muhasebe standartları ve ilkelerine, modern işletmecilik anlayışı ve karlılık
    prensibine göre denetlenmesi iç denetimin konusunu oluşturmakta olup bu hizmet deneyimli kadrolarımız tarafından verilmektedir.
  • Firmaların hesap ve kayıt düzeni ile finansal tablolarının doğruluğunun, güvenirliğinin, genel kabul görmüş muhasebe prensiplerine uygunluk derecesinin araştırılması ve sonuçlarının ilgili taraflar olan Yöneticiler,Ortaklar, Yatırımcılar, Kredi veren kişi ve kurumlar,devlet ve halk' a bildirilmesi amacıyla kanıt toplanması ve bu kanıtların değerlendirilmesi sonucunda görüş oluşturulması ve rapora bağlanması aşamalarından oluşan Bağımsız Denetim.
  • Şirket iç muhasebe sisteminin kurulması işletilmesi ve gözden geçirilmesi.
  • Şirketin denetim ve muhasebe departmanlarının oluşturulmasına yönelik tavsiyeler ve teknik yardım.
  • Kârlılık ve verimlilik denetimi.
  • Özel amaçlı diğer denetimler.