Muhtasar ve Prim Hizmet beyannamesi Dönem Değişikliği

 

Bilindiği üzere; Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi 01.01.2020 tarihinde (Ocak/2020 dönemine ait olup, 26 Şubat 2020 tarihine kadar yapılacak beyanlar ile) Türkiye genelinde uygulamaya geçmiştir.

Yeni sisteme göre ücretli olarak 1 kişide çalıştırılsa da Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi AYLIK olarak verilmesi gerekir. Çalışanı olmayan mükellefler eskiden olduğu gibi Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamelerini ÜÇ AYLIK olarak vermeye devam edeceklerdir.

Ekim-Aralık/2019 vergilendirme dönemi itibariyle verilen beyannamelerde en az bir işçi çalıştırdığı sistem tarafından tespit edilebilen mükelleflerin; mükellefiyetleri VERGİ DAİRESİ sistemi tarafından aylığa dönüştürülecektir.

Mükellefler beyannamenin verileceği ay içerisinde mükellefiyetlerini kontrol ederek,dönüştürülme yapılmamışsa vergi dairesine bizzat başvurarak veya ivd.gib.gov.tr adresinden dilekçe vermek suretiyle dönem tipini “aylık” olarak değiştirebilirler.

ÜÇ aylık beyanname veren mükellefler Aylık mükellefiyete dönmek için bağlı oldukları vergi dairesine bizzat başvurabilecekleri gibi, İnteraktif Vergi Dairesi aracılığıyla da bu taleplerini vergi dairelerine iletebilirler.

İnteraktif Vergi Dairesine (ivd.gib.gov.tr) kullanıcı kodu/vergi kimlik no/T.C. kimlik no ve şifre bilgileri ile giriş yapılır. Şifresi olmayanlar “Kayıt Ol” adımı ile şifre edinebilirler.