Mücbir Sebep Halinde Kısmi Tevkifata Tabi Alımlarda KDV Tevkifatı Uygulaması  Yeniden  Başladı

 

Bilindiği  üzere  Katma  Değer  Vergisi  Genel  Uygulama  Tebliği’nin “Kısmi  Tevkifatın Mahiyeti ve Tevkifat Uygulayacak Alıcılar”başlıklı (I/C-2.1.3.1) numaralı bölümünde; “213 sayılı Kanuna göre, mücbir sebebin başladığı tarihten sona erdiği tarihe kadar geçen  sürede,  mücbir  sebepten  yararlanan  mükelleflerin  vergi  ödevleri ertelenmektedir. Bu kapsamda beyanname verme yükümlülükleri ileri tarihe ertelenen mükelleflerin,  mücbir  sebep  halinde  bulunduğu  süre  içerisinde  kısmi  tevkifat kapsamındaki alımlarında tevkifat uygulanmaz.” açıklaması yer almaktadır.

24.03.2020 tarih ve 31078 (Mükerrer) sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 518 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği kapsamındaki mükellefler için  1/4/2020ila 30/6/2020 (bu tarihler dâhil) tarihleri arasında mücbir sebep hali ilan edildiği ve 518 sıra numaralı Vergi Usul  Kanunu  Genel  Tebliği  uyarınca  mücbir  sebep  halinde  olduğu  kabul  edilen mükelleflerin  kısmi  tevkifata  tabi  alımlarında  tevkifat  uygulanmayacağı,  bu mükellefler adına 01 Nisan 2020 –30 Haziran 2020 (bu tarihler dâhil) tarihleri arasında satıcılar  tarafından  düzenlenecek  belgelerde  kısmi  KDV  tevkifatı  yapılmayacağı hususu açıklanmıştı.

1 Temmuz 2020 tarihi itibariyle 518 Sıra Numaralı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği uyarınca mücbir  sebep  halinde  olduğu  kabul  edilen  mükelleflerin  mücbir  sebep  halleri  sona erdiğinden, söz konusu mükelleflerin 1 Temmuz 2020 tarihinden itibaren KDV tevkifatına tabi işlemler üzerinden KDV tevkifatı yapma yükümlülüğü yeniden başlamıştır.

Buna göre 1 Temmuz 2020 tarihinden 518 Sıra Numaralı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği uyarınca  mücbir  sebep  halinde  olduğu  kabul  edilen  mükelleflerin  kısmi  tevkifata  tabi alımlarında bu mükellefler adına düzenlenecek faturaların KDV tevkifatlı olarak kesilmesi gerekmektedir.

 

518 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği uyarınca 1/4/2020ila 30/6/2020 (bu tarihler dâhil) tarihleri arasında mücbir sebep halinde olduğu ilan edilen mükellefler:

I)Ticari,  zirai  ve  serbest  mesleki  kazanç  yönünden  gelir  vergisi  mükellefiyeti  bulunan mükellefler,

  1. II) Kurumlar vergisi mükelleflerinden korona virüs salgınından doğrudan etkilenen ve ana faaliyet alanı itibarıyla;

1)Alışveriş Merkezleri Dahil Perakende,

2)Sağlık Hizmetleri,

3)Mobilya İmalatı,

4)Demir Çelik ve Metal Sanayii,

5)Madencilik ve Taş Ocakçılığı,

6)Bina İnşaat Hizmetleri,

7)Endüstriyel Mutfak İmalatı,

8)Otomotiv İmalatı ve Ticareti ile Otomotiv Sanayii İçin Parça Ve Aksesuar İmalatı,

9)Araç Kiralama,

10)Depolama Faaliyetleri Dahil Lojistik ve Ulaşım,

11)Sinema ve Tiyatro Gibi Sanatsal Hizmetler,

12)Matbaacılık  Dahil  Kitap,  Gazete,  Dergi ve  Benzeri  Basılı  Ürünlerin  Yayımcılık Faaliyetleri,

13)Tur Operatörleri ve Seyahat Acenteleri Dahil Konaklama Faaliyetleri,

14)Lokanta, Kıraathane Dahil Yiyecek ve İçecek Hizmetleri,

15)Tekstil ve Konfeksiyon İmalatı ve Ticareti,

16)Halkla ilişkiler dahil etkinlik ve organizasyon hizmetleri, sektörlerinde faaliyette bulunan mükellefler.

III) Ana faaliyet  alanı  itibarıyla  İçişleri  Bakanlığınca  alınan  tedbirler  kapsamında  geçici süreliğine  faaliyetlerine  ara  verilmesine  karar  verilen  işyerlerinin  bulunduğu  sektörlerde faaliyette bulunan mükellefler.