MALİ MÜHRÜ HENÜZ TESLİM EDİLMEYEN MÜKELLEFLERİN DİKKATİNE

Başkanlığımıza yansıyan olaylardan 454 ve 509 Sıra Nolu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğleri
kapsamında, 01.01.2020 tarihi itibarıyla e-Defter uygulamasına geçmek zorunda olan
mükelleflerimizin Mali Mühür sertifikası edinme sürecinde, çeşitli nedenlerle gecikmeler yaşandığı
anlaşılmıştır.

01.01.2020 tarihi itibarıyla e-Defter uygulamasına geçecek mükelleflerimizden; Mali Mühür Sertifikası
31.12.2019 tarihine kadar teslim edilmeyenler, Ocak ayı içinde e-Defter uygulamasına başvurmaları
halinde, uygulamaya başlama tarihi olarak 01.01.2020 tarihini seçebileceklerdir.

Kamuoyuna önemle duyurulur

Kaynak :http://www.edefter.gov.tr/anasayfa.html