Kısa Çalışma ve Nakdi Ücret Desteğinden Yararlanma Uzatıldı

 

30/6/2020 tarihli 31171 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 2706 ve 2707 sayılı Cumhurbaşkanı Kararları gereği kısa çalışma ödeneği süresi ile birlikte, fesih yasağı ve nakdi ücret desteğinden yararlanma süreleri de bir ay uzatılmıştır.

1) Buna göre;
− Dışsal etkilerden kaynaklanan dönemsel durumlar kapsamında zorlayıcı sebep gerekçesiyle 30 Haziran’ a kadar       kısa çalışma başvurusunda bulunmuş olmak,
− Kısa çalışma ödeneği sure uzatımından yararlanmak için süre uzatımı için yeni bir başvuruya ve uygunluk                 tespitine gerek bulunmamak,
− Daha önce kısa çalışma yararlanan aynı işçiler için ay şartları aşmamak kaydıyla,

30/06/2020 tarihi öncesinde kısa çalışması uygulaması biten işyerleri bakımından 1 Temmuz’dan itibaren, 30/6/2020 tarihi itibariyle uygulamanın devam ettiği işyerleri için de bitiş tarihinden başlamak üzere bir ay uzatılmıştır.

ÖRNEK 1: 23/06/2020 tarihinde kısa çalışması biten bir işyerinde kısa çalışma uygulaması 1/7/2020-31/7/2020 tarihleri arasında 1 ay daha devam edecektir.

ÖRNEK 2: 03/07/2020 tarihi itibariyle kısa çalışması bitecek işyerinde, kısa çalışma uygulaması 03/08/2020 tarihine kadar uzatılmıştır.

2) Covid-19 nedeniyle yapılan kısa çalışma ödenekleri başlangıçta belirlenen işsizlik ödeneğinden düşülmeyecektir.

3) 4857 sayılı Kanunun geçici 10’uncu maddesi gereği işten çıkarma yasağı 17/08/2020 tarihine uzatılmıştır. Buna göre 2707 Sayılı Karar ile sözleşme fesih yasağı süresi 1 ay uzatılmıştır. Hatırlanacağı üzere, 7244 sayılı Kanun ile 4857 sayılı İş Kanunu’na eklenen geçici 10 uncu maddeyle,  İş Kanunu kapsamında olan veya olmayan her türlü işçinin iş sözleşmesinin, 17/04/2020 tarihten 17/07/2020 tarihine kadar 3 ay süreyle işveren tarafından feshedilemeyeceği (ahlak ve iyi niyet kurallarına uymayan haller ve benzeri haller nedeniyle fesih hariç), fesih yasağı uygulanan hallerde işverenin işçiyi ücretsiz izne ayırabileceği düzenlenmişti.

Bu Karar ile söz konusu düzenlemenin uygulama süresi 1 ay (17/08/2020 tarihine kadar) uzatılmıştır.

Yeni Koronavirüs (Covid-19) Nedeniyle Dışsal Etkilerden Kaynaklanan Dönemsel Durumlar Kapsamındaki Zorlayıcı Sebep Gerekçesiyle Kısa Çalışma Uygulanan İşyerleri İçin Kısa Çalışma Ödeneğinin Süresinin Uzatılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 2706)

 

22/5/2003 Tarihli ve 4857 Sayılı İş Kanununun Geçici 10 uncu Maddesinin Birinci ve İkinci Fıkralarında Belirtilen Sürelerin Bir Ay Uzatılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 2707)