Kıdem Tazminatı Tavanı 

Hatırlanacağı üzere, Hazine ve Maliye Bakanlığı 06.01.2022 tarihli ve 27998389-010-06-02-854887 sayılı Genelge ile 01 Ocak 2022 – 30 Haziran 2022 döneminde geçerli olan memur maaş katsayıların açıklamış ve bu çerçevede kıdem tazminatı tavanı 10.596,74 TL belirlenmişti.

Bu defa, 22/1/2022 tarihli ve 31727 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 7351 sayılı “Bireysel Emeklilik Tasarruf ve Yatırım Sistemi Kanunu ile Bazı Kanunlarda ve 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun”un 16 ncı maddesi ile memur maaş katsayısı 1 Ocak 2022 tarihinden geçerli olmak üzere yeniden belirlenmiş ve bu konuya ilişkin Hazine ve Maliye Bakanlığınca 22.01.2022 tarihli ve 27998389-010-06-02-903791 sayılı Genelge yayınlanmıştır.

Buna göre 2022 yılının ilk yarısında uygulanacak; Kıdem Tazminatı Tavanı ve Çocuk Zammı Tutarı 01.01.2022 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere aşağıdaki şekilde yeniden belirlenmiştir.

 

2022 Yılının İlk Döneminde Uygulanacak Kıdem Tazminatı Tavanı

Dönemi Tutarı (TL)
01/01/2022 – 30/06/2022 10.848,59 TL


Hesaplanışı:

1.500 X 0,235445 = 353,1675
8.000 X 0,235445 = 1.883,56
500 X 0,235445 = 117,7225
1.000 X 3,68518 = 3.685,18
(1.500+8.000) X 0,235445 X (% 215) = 4.808,96
Toplam 10.848,59 TL

 

2022 Yılının İlk Döneminde Uygulanacak Azami Çocuk Yardımı

Dönemi 0 – 6 Yaş Tutarı (TL) 6 Yaşından Büyükler (TL)

01.01.2022 – 30.06.2022

117,72 58,86
Hesaplama şekli (500 x 0,235445)

(250x 0,235445)

2022 Yılı Ocak Ayına Ait Mali ve Sosyal Haklara ilişkin Genelge-2
2022 Yılı Ocak Ayına Ait Mali ve Sosyal Haklara İlişkin Genelge