İşveren İşlemleri Genelgesi

 

İşveren İşlemleri ile ilgili SGK tarafından çıkarılan ve halen uygulanan genelgeler, yürürlükte bulunan güncel mevzuata göre gözden geçirilerek güncellenmiş ve birleştirilmiştir.

SGK tarafından işveren işlemleri ile ilgili daha önce çıkarılan ve halen uygulanan genelge ve genel yazılar gözden geçirilerek güncellenmiş ve 18.06.2020 tarihli ve 2020/20 sayılı genelgede birleştirilmiştir.

Genelgede:

  1. İşyeri, İşveren, İşveren Vekili, Geçici İş İlişkisi Kurulan İşveren ve Alt İşveren Kavramları ile 5510 sayılı Kanunun 4 Üncü Maddesinin Birinci Fıkrasının (A) Bendi Kapsamında Sigortalı Çalıştıran İşyerlerinin Tescil İşlemleri
  2. Sigorta Primine Esas Kazançlar ile Sigorta Primine Tabi Olmayacak Kazançlar
  3. Aylık Prim Hizmet Belgelerinin/ Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamelerinin Sosyal Güvenlik Kurumuna Verilmesine Dair Usul ve Esaslar
  4. 5510 sayılı Kanunun 4 Üncü Maddesinin Birinci Fıkrasının (A) Bendi Kapsamında Sigortalı Sayılanlar Yönünden Primlerin Ödenmesine İlişkin İşlemler
  5. Afet ve Diğer Mücbir Sebep Hallerinde Belgelerin ve Beyannamelerin Verilme Süresi ve Primlerin Ertelenmesine İlişkin İş ve İşlemler
  6. Primler ve İdari Para Cezalarının Terkin ve Zamanaşımı
  7. 5510 sayılı Kanunun Ek-9’uncu Maddesi Kapsamında Ev Hizmetlerinde Sigortalı Çalıştıran Gerçek Kişilere Ait Tescil, Prim Tahakkuk ve Tahsilat İşlemleri
  8. Diğer Hususlar
Başlıkları altında işveren işlemleri ile ilgili tüm hususlarda detaylı ve örnekli açıklamalar yapılmıştır.

Sözkonusu Genelgeye ulaşmak için tıklayınız