Gelir Vergisinden İstisna Yurt İçi ve Yurt Dışı Gündelik Tutarlar

Hazine ve Maliye Bakanlığı 06/01/2022 tarihli ve 27998389-010-06-02-854887 sayılı Genelge ile 01/01/2022 – 30/06/2022 döneminde geçerli olan memur maaş katsayılarını açıklanmış ve 11/01/2022 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan 5090 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile 01/01/2022 tarihinden itibaren uygulanacak olan yurt dışı gündelik tutarları belirlenmiştir.

Buna göre 01/01/2022 – 30/06/2022 döneminde uygulanacak gelir vergisinden istisna edilen yurt içi ve yurt dışı gündelik tutarlarına aşağıda yer verilmiştir.

Yurt içi Gündelik Tutarları

1/1/2022 – 30/6/2022 dönemi için gelir vergisinden istisna yurt içi gündelik tutarları aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.

Brüt Aylıklar (TL)

Vergiden Müstesna Gündelikler Tutarı (TL)

5.784,43 ve fazlası

92,00

5.743,03 – 5.784,42

80,00

5.237,08 – 5.743,02

75,00

4.593,14 – 5.237,07

71,00

3.810,06 – 4.593,13

63,00

3.810,05 ve daha azı

62,00

Yukarıdaki tabloda gösterilen aylık brüt tutarlara, ilgililerin hizmet sürelerine göre kıdem aylıkları ayrıca ilave edilecektir.

Yurt Dışı Gündeliklerinin Hesaplanmasında Esas Alınacak Cetvel

5090 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile yurt dışı gündelik tutarlarında değişiklik yapılmamıştır.

Buna göre, brüt aylık tutarı 5.784,43  TL‘den fazla olan çalışanlar için 1/1/2022 – 30/6/2022 döneminde uygulanacak olan gelir vergisinden istisna yurt dışı gündelik tutarlarına aşağıdaki cetvelden ulaşabilirsiniz.

Ülkeler

Gündelik Tutarlar

A.B.D. (A.B.D. Doları)

182

Almanya (Euro)

164

Avustralya (Avustralya Doları)

283

Avusturya (Euro)

166

Belçika (Euro)

161

Danimarka (Danimarka Kronu)

1.238

Finlandiya (Euro)

148

Fransa (Euro)

160

Hollanda (Euro)

156

İngiltere (Sterlin)

115

İrlanda (Euro)

155

İspanya (Euro)

158

İsveç (İsveç Kronu)

1.359

İsviçre (İsviçre Frangı)

283

İtalya (Euro)

152

Japonya (Japon Yeni)

31.405

Kanada (Kanada Doları)

244

Kuveyt (Kuveyt Dinarı)

50

Lüksemburg (Euro)

161

Norveç (Norveç Kronu)

1.193

Portekiz (Euro)

155

Suudi Arabistan (Suudi A. Riyali)

617

Yunanistan (Euro)

158

Kosova (Euro)

123

Diğer AB Ülkeleri (Euro)

127

Diğer Ülkeler (A.B.D. Doları)

157

 

5090 SAYILI KARAR