Gayrimenkul Kiralarını Bankadan Ödeme Mecburiyeti

 

Maliye Bakanlığı tarafından, Tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan 268 seri numaralı “Gelir Vergisi Genel Tebliği” ile kira tahsilat ve ödemelerinin Banka ve PTT idarelerince düzenlenen belgelerle tevsiki (İspatlama) zorunlu hale getirilmiştir.

Kiracıların, mal sahiplerine 01/Kasım/2008 tarihinden itibaren yapacakları kira ödemeleri için kiralanan mülkün konumu itibariyle;

A) KONUT KİRA ÖDEMELERİ

1 Kasım 2008 Tarihinden itibaren İkametgah (Konut) olarak kullanılan Gayrimenkuller için Kiracıların aylık 500 TL’nın ve üzerindeki kira ödemelerini Banka veya Postaneye yatırılacaktır.

Bu zorunluluğa uymayanları kira bedeli üzerinden ayrı ayrı % 5 oranında Özel usulsüzlük cezası kesilecektir. Kesilecek özel usulsüzlük cezasının alt limit uygulaması yapılacaktır.

 B) İŞYERİ KİRA ÖDEMELERİ

İşyeri sahiplerinin kiraya vermiş oldukları, İşyeri. Dükkan, Büro, Fabrika, Atölye vb yerlerin kira tutarları kaç TL olursa olsun (500.- TL’nin altında olsa da) kiracılar ödemelerini Banka veya PTT vasıtası ile mal sahiplerine göndermek zorundadır.

268 sayıl Gelir Vergisi Genel Tebliğine göre; İşyeri kira ödemelerinde alt limit belirlenmemiştir.1/ KASIM/ 2008 Tarihinden itibaren 100.- TL kira ödense de elden ve nakit yapılamayacaktır. Ödemeler Banka veya PTT vasıtası ile yapılacaktır.

 C ) DİĞER DÜZENLEMELER

Her bir konut için aylık tutarı 500.-TL’ nin altındaki konut kira geliri ile Mahkeme ve İcra yoluyla yapılan konut ve işyeri kira gelirine ilişkin tahsilatlar tevsik zorunluluğu kapsamında bulunmuyor.

Söz konusu ödeme ve tahsilatlar, yukarıda belirtilen kurumlar (Mahkeme,İcra) tarafından düzenlenen dekont veya hesap bildirim cetvelleri ile tevsik edilebilecektir. Buna göre, söz konusu kurumlar aracı kılınmak suretiyle, para yatırma veya havale, çek veya kredi kartı gibi araçlar kullanılmak suretiyle yapılan tahsilat ve ödemeler karşılığında dekont veya hesap bildirim cetvelleri düzenlendiğinden bu belgeler tevsik edici belge kabul edilecektir.

Ayrıca Bankaların internet şubeleri üzerinden yapılan ödeme ve tahsilatlarda aynı kapsamda değerlendirilecektir.

Tebliğ ile getirilen zorunluluğa uyulmaması durumunda Vergi Usul Kanunu’nun mükerrer 355. maddesi uyarınca her bir işlem için ayrı ayrı olmak üzere özel usulsüzlük cezası kesilecektir.