Gelir Vergisi Beyannamesinde İstisna ve Beyan Sınırı

Konut Kira geliri istisnası (2021 Yılı Beyanı için) 7.000,00 TL
Konut Kira geliri istisnası (2020 Yılı Beyanı için) 6.600,00 TL
Konut Kira geliri istisnası (2019 Yılı Beyanı İçin ) 5.500,00 TL
Kesinti Yoluyla Vergilendirilmiş Bulunan Menkul Sermaye İratları ve Kurumlardan Elde Edilen Kar Paylarında(Kar Payının 1/2 si) Beyan sınırı  ( 2021  Yılı Beyanı için) 53.000,00 TL
Kesinti Yoluyla Vergilendirilmiş Bulunan Menkul Sermaye İratları ve Kurumlardan Elde Edilen Kar Paylarında(Kar Payının 1/2 si) Beyan sınırı  ( 2020  Yılı Beyanı için) 49.000,00 TL
Kesinti Yoluyla Vergilendirilmiş Bulunan Menkul Sermaye İratları ve Kurumlardan Elde Edilen Kar Paylarında(Kar Payının 1/2 si) Beyan sınırı ( 2019 Yılı Beyanı İçin) 40.000,00 TL
Değer Artış Kazançlarında istisna GVK Mük.Md.80  ( 2021  Yılı Beyanı için) 19.000,00 TL
Değer Artış Kazançlarında istisna GVK Mük.Md.80  ( 2020  Yılı Beyanı için) 18.000,00 TL
Değer Artış Kazançlarında istisna  GVK Mük.Md.80 (2019 Yılı Beyanı İçin  ) 14.800,00 TL
G.V.K.82. Maddesinde Belirtilen Bazı Arızi Kazançlarda istisna (2021 Yılı Beyanı İçin  ) 43.000,00 TL
G.V.K.82. Maddesinde Belirtilen Bazı Arızi Kazançlarda istisna  ( 2020 Yılı Beyanı için) 40.000,00 TL
G.V.K.82. Maddesinde Belirtilen Bazı Arızi Kazançlarda istisna (2019 Yılı Beyanı İçin  ) 33.000,00 TL
Vergiden İstisna Yemek Bedeli             2021 İÇİN    (GVK Md.23/8) 25,00 TL
Vergiden İstisna Yemek Bedeli         2020 İÇİN    (GVK Md.23/8) 23,00 TL
Vergiden İstisna Ulaşım Bedeli           2021 İÇİN    (GVK Md.23/10) 13,00 TL
Vergiden İstisna Ulaşım Bedeli          2020 İÇİN    (GVK Md.23/10) 12,00 TL