Büyük şehir belediyesi sınırları ve mücavir yerler  için

Büyük Şehir Belediyesi sınırları dışındaki yerler için
Binalarda (meskenlerde) Binde 2 Binde 1
Binalarda (diğerlerinde) Binde 4 Binde 2
Arsalarda  Binde 6 Binde 3
Arazilerde  Binde 2 Binde 1

.