Deprem Felaketi Nedeniyle Sigortalıların ve İşverenlerin SGK’ya Olan Prim Borçları ile Belge Verme Süreleri Ertelendi

5510 sayılı Kanunun 91’inci maddesinin üçüncü fıkrasında ”Yetkili makamlarca genel hayatı  etkilediğine  dair  karar verilen  vaka,  afet  veya  mücbir  sebep  hâllerinde,  genel hayatın etkilendiği bölge,  il, ilçe veya mahalde doğrudan veya dolaylı olarak zarar gören işverenlerle sigortalı ve hak sahiplerince bu Kanuna göre Kuruma verilmesi gereken her türlü bilgi ve belge ile yapılması gereken başvuruların, ödenmesi gereken primlerin ve diğer Kurum alacaklarının ödeme sürelerini bu Kanundaki sürelere bağlı olmaksızın, genel hayatın etkilendiği bölge, il, ilçe veya mahaldeki şartları ve gelişmeleri göz önünde tutarak belirlemeye ve ertelemeye Kurum yetkilidir.

Kuruma  olan  borçların  ertelendiği  sürede  zamanaşımı  işlemez  ve  ertelenen  kısmına gecikme cezası ve gecikme zammı uygulanmaz.” hükmü getirilmiştir.

Bildiğimiz üzere 24/1/2020  tarihinde  Elazığ  ve  Malatya  illerinde  hayatı  önemli ölçüde etkileyen bir deprem felaketi meydana gelmiştir.

Bakanlıkça yapılan açıklamada, 5510 sayılı Kanunun 91’inci maddesi gereği bu illerde ikamet eden 5510 sayılı Kanun kapsamındaki sigortalılar, genel sağlık sigortalıları ile söz konusu il ve ilçelerde faaliyet gösteren işyeri işverenlerin,

1.2020/Ocak,  Şubat  ve  Mart  aylarına  ait SGK’ya  vermekle  yükümlü  oldukları belgeleri 26/4/2020 tarihine kadar                 verebilmeleri,

2.24/1/2020 tarihinden önce oluşmuş olan prim borçları ile 2020/Ocak,  Şubat  ve Mart aylarına aitprim borçları ve bu               aylarda ödenmesi gereken taksitlerin ödeme süresi 30/4/2020 tarihine kadar, ödeyebilmeleri, imkanı sağlanmıştır.

3.Ayrıca  sigortalıların  ve  işverenlerin  prim  borçları  da  gerekli  şartları  taşımaları halinde tecil faiz alınmaksızın 12 ay         süreyle taksitlendirilebilecektir.

 

Kaynak: https://www.ailevecalisma.gov.tr/tr-tr/duyurular/elazig-ve-malatya-da-sgk-prim-odeme-suresi-30-nisana-kadar-uzatildi/