Birinci ve ikinci sınıf tüccarlardan ve defter tutmak mecburiyetinde olan çiftçilerden satın aldıkları emtia veya onlara yaptırdıkları iş bedelinin aşağıdaki haddi geçmesi veya bedeli bu hadden az olsa dahi kişilerin istemeleri halinde emtiayı satanın veya iş yapanın fatura vermesi mecburidir. (VUK.232 Md.)

2021 yılı: 1.500 TL
2020 yılı: 1.400 TL
2019 yılı: 1.200 TL
2018 yılı: 1.000 TL
2017 yılı: 900 TL
2016 yılı: 900 TL
2015 yılı: 880 TL
2014 yılı: 800 TL
2013 yılı: 800 TL
2012 yılı: 770 TL
2011 yılı: 700 TL
2010 yılı: 680 TL