2020 Yılı Binek Otomobiller de Gider kısıtlaması

Ticari Kazanç ve Serbest meslek kazanç sahipleri Binek Otomobillerin Giderlerine ve Amortisman ayrılmasında (Gider Kısıtlaması) değişikliklerle, işletmelerin kiraladıkları veya iktisap ettikleri binek otomobillerin giderlerinin vergi matrahının tespitinde indiriminde kısıtlamalara gidilmiştir.

Buna göre;

 •  Kiralanan binek otomobillerin aylık kira bedelinin 5.500 TL’ye kadarlık kısmı Gider yazılacak
  5.500 TL da fazla kiralamalarda kalan kısım KKEG olacak.

 

 •  Binek otomobillerin ilk alımına ilişkin ÖTV ve KDV toplamının en fazla 140.000 TL’ye kadarlık
  kısmı gidere yazılacak fazlası KKEG olacak.

 

 •  Binek otomobillere ilişkin giderlerin en fazla % 70’i Gider yazılacak fazlası KKEG olacak.
  maliyet bedeline eklendiği veya ikinci el olarak alındığı hallerde, amortismana tabi tutarı 300.000
  TL’yi aşan binek otomobillerinin her birine ilişkin ayrılan amortismanın en fazla bu tutarlara isabet
  eden kısmı giderleşecek , fazlası KKEG olacak.