31 Temmuz 2020 tarihli ve 31202 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 2812 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile 24/12/2007 tarihli ve 2007/13033 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Mal ve Hizmetlere Uygulanacak Katma Değer Vergisi Oranlarının Tespitine İlişkin Karara eklenen geçici 6’ncı madde uyarınca 31/12/2020 tarihine kadar;

− Bazı  Mal  ve  Hizmetlere  Uygulanmakta  olan  Katma  Değer  Vergisi  Oranları %18’den %8’e,

− Bazı Mal ve Hizmetlere Uygulanmakta olan Katma Değer Vergisi Oranları ise %8’den %1’e,indirilmişti.

23 Aralık 2020   tarihli   ve   31343 sayılı  Resmi  Gazetede  yayımlanan 3318 sayılı Cumhurbaşkanı Kararına Ekli Kararın 1’incimaddesi ile 24/12/2007 tarihli ve 2007/13033 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Mal ve Hizmetlere Uygulanacak Katma Değer Vergisi Oranlarının Tespitine İlişkin Kararın geçici 6’ncı maddede yer alan 31/12/2020 ibareleri 31/05/2021şeklinde değiştirilmiştir. İndirimli oranlara ilişkin mal ve hizmetler aşağıdaki gibidir.

 

  • Aşağıdaki mal ve hizmetlere ilişkin KDV oranları 31 Mayıs 2021 tarihine kadar %8 olarak uygulanacaktır.

a) İş yeri kiralama hizmeti

b) Kongre, konferans, seminer, konser, fuar ve lunapark giriş ücretleri

c) Düğün, nikah, balo ve kokteyl salonlarında verilen organizasyon hizmetleri

ç) Berberlik ve kuaförlük hizmetleri ile güzellik salonunda verilen hizmetler

d)Terzilik, giyim eşyası ve ev tekstil ürünlerinin onarım ve tamiratı

e) Ayakkabı ve deri eşyaların onarımı ile ayakkabı boyama hizmetleri

f) Kuru temizleme, çamaşırhane, giyim eşyası ve diğer tekstil ürünlerini ütüleme hizmetleri

g) Halı ve kilim yıkama hizmetleri

ğ) Bisiklet, motosiklet ve motorlu bisikletlerin bakım ve onarımı (malzemeler hariç)

h) Evde kullanılan elektrikli cihazların (buzdolabı, fırın, çamaşır makinesi, bulaşık makinesi, fırın, klima vb.) bakım ve onarımı (malzemeler hariç)

ı) Tüketici elektroniği ürünlerinin (TV, Radyo, CD/DVD oynatıcıları, ev tipi video kameralar vb.) bakım ve onarımı (malzemeler hariç)

i) Evde kullanılan ısıtma ürünlerinin (termosifon, şofben, banyo kazanı, kombi vb.)(merkezi ısıtma kazanları hariç) bakım ve onarımı (malzemeler hariç)

j) Ev ve bahçe gereçlerinin bakım ve onarımı (malzemeler hariç)

k) Mobilyaların ve ev döşemelerinin bakım ve onarımı (malzemeler hariç)

l) Bilgisayarların, iletişim araç ve  gereçlerinin,  saatlerin  bakım  ve  onarımı (malzemeler hariç)

m) Müzik aletlerinin bakım ve onarımı

n) Çilingirlik ve anahtar çoğaltma hizmetleri ile hamallık hizmetleri

o) Motorlu kara taşıtlarının yağlanması, yıkanması, cilalanması hizmetleri ile bunlara ait koltuk ve döşemelerin bakım ve onarımı (malzemeler hariç)

ö) Hane  sakinlerine  verilen  konut  bakım  onarım,  boya  ve  temizlik  hizmetleri (malzemeler hariç)

p) Ekli II Sayılı listenin “B) DİĞER MAL VE HİZMETLER” bölümünün 24 üncü sırası kapsamı dışındaki yeme-içme hizmetleri (alkollü içeceklere isabet eden kısmı hariç)

r)Yolcu taşımacılığı hizmetleri

s) Ekli II sayılı listenin “A)GIDA MADDELERİ” bölümünün 4’üncüsırasında yer alan mallar hariç olmak  üzere,  30/12/2019  tarihli  ve  1951  sayılı  Cumhurbaşkanı Kararının eki İstatistik Pozisyonlarına Bölünmüş Türk Gümrük Tarife Cetvelinin 6 no.lu fasıllındayer alan süs bitkileri ile çiçek teslimleri

 

  • Aşağıdaki mal  ve hizmetlere ilişkin KDV oranları 31 Mayıs 2020  tarihine  kadar  %1 olarak uygulanacaktır.

 

a) Ekli II sayılı listenin “B) DİĞER MAL VE HİZMETLER” bölümünün 16 ncı sırasında yer alan giriş ücretleri 16) Sinema, tiyatro, opera, operet, bale, müze giriş ücretleri,

b) Ekli II sayılı listenin “B) DİĞER MAL VE HİZMETLER” bölümünün 24 üncü sırasında yer alan yeme içme hizmetleri 24) Gazino, açık hava  gazinosu,  bar,  dans  salonu,  diskotek,  pavyon,  taverna, birahane, kokteyl salonu ve benzeri yerler hariç olmak üzere kahvehane, kır kahvesi, çay bahçesi, çay ocağı, kıraathane, kafeterya, pastane, ayakta yemek yenilen yerler, yemeği pakette satan veya diğer şekillerde yemek hizmeti sunan yerler, lokanta, içkili lokanta,  kebapçı  ve benzeri  yerlerde(birinci sınıf  lokanta  ruhsatı  ya  da  işletme belgesine sahip olan yerler ile üç yıldız ve üzeri oteller, tatil köyleri ve benzeri tesislerin bünyesindeki  lokantalar  hariç)verilen  hizmetler  (bu  yerlerde  verilen  hizmetlerin alkollü içeceklere isabet eden kısmı hariç),

c) Ekli II sayılı listenin “B) DİĞER MAL VE HİZMETLER” bölümünün 25 inci sırasında yer yeme içme hizmetleri25) Otel, motel, pansiyon, tatil köyü ve benzeri konaklama tesislerinde sunulan geceleme hizmeti (1618  sayılı  Kanun  hükümlerine  göre  Kültür  ve  Turizm Bakanlığından işletme belgesi almış seyahat acenteleri tarafından müşteriye aktarılan geceleme  hizmet  tutarı  ve bu hizmete  ilişkin  aracılık  bedellerine  de  konaklama tesislerinde verilen geceleme hizmetlerinin ait olduğu oran uygulanır. Konaklama tesislerin de geceleme  hizmetinden  yararlanmayanlara  verilen  tüm  hizmetler  ile geceleme hizmetiyle beraber verilen ancak ayrıca belgelendirilen ya da geceleme hizmetine  ait  belgede  ayrıca  fiyatlandırılan  hizmetler  bu  sıra  kapsamında  yer almamaktadır. Ancak geceleme hizmeti kapsamında verilmesi ve geceleme bedeline dahil edilmesi mutat olan diğer hizmetler bu sıra kapsamında yer almakla birlikte bu şekilde belirlenen geceleme bedeli içinde sunulan alkollü içeceklere ilişkin yüklenilen katma değer vergisi tutarları, hizmeti sunanlar tarafından indirim konusu yapılamaz.)

Öte yandan 23 Aralık 2020 tarihli ve 31343 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 3318 sayılı Cumhurbaşkanı Kararının Eki Kararın 2’nci  maddesi ile  24/12/2007  tarihli  ve  2007/13033 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Mal ve Hizmetlere Uygulanacak Katma Değer Vergisi Oranlarının Tespitine İlişkin Karara geçici 8’inci maddede eklenmiştir.

Eklenen geçici 8’inci madde uyarınca; Sağlık Bakanlığınca onaylanan Covid-19 aşılarının 23 Aralık 2020 tarihinden 31 Aralık 2021 tarihine kadar (bu tarih dahil) tesliminde KDV oranı %1’e indirilmiştir.

Mal ve Hizmetlere Uygulanacak Katma Değer Vergisi Oranlarının Tespitine İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar (Karar Sayısı_ 3318)