Etkili ve Hızlı Denetim Çözümleri

2020 Yılı Mali Tatil Uygulaması 

6 Temmuz 2020

2020 Yılı Mali Tatil Uygulaması 3568 sayılı Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanunu hükümlerine göre faaliyette bulunan meslek mensuplarının, 1-20 Temmuz günleri arasında mer’i mevzuata göre yapmaları gereken bazı vergi ve sosyal güvenlik işlemelerini 20 Temmuz tarihinden sonraya erteleyerek meslek mensupları ve yükümlülere kolaylıklar getiren 5604 sayılı Mali Tatil İhdas Edilmesi Hakkında Kanun, 28/03/2007 tarihli ve 26476 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak aynı gün itibariyle yürürlüğe girmiştir.

Read more

Sanayi sicil belgesinin bulunmaması halinde KDV Kanunu Geçici 39. maddesinde yer alan istisnadan faydalanıp faydalanamayacağı

6 Temmuz 2020

T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI Manisa Vergi Dairesi Başkanlığı Gelir Kanunları Grup Müdürlüğü Sayı: 33775506-130[KDV 53.01.56]-E.45562 Tarih: 21.04.2020 Konu: Sanayi sicil belgesinin bulunmaması halinde KDV Kanunu Geçici 39. maddesinde yer alan istisnadan faydalanıp faydalanamayacağı İlgi: 27.01.2020 tarih ve 22770 kayıt sayılı özelge talep formunuz.

Read more

E-arşiv faturası kullanıcısının yanlış düzenlediği fatura için gider pusulası düzenlenip düzenlenmeyeceği hk

6 Temmuz 2020

T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI DENİZLİ VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI (Mükellef Hizmetleri Grup Müdürlüğü) Sayı: 51421814-130[35-2017/3]-1026 Tarih: 06.01.2020 Konu: E-arşiv faturası kullanıcısının yanlış düzenlediği fatura için gider pusulası düzenlenip düzenlenmeyeceği hk

Read more

Z raporlarının tek tek kaydı yerine ay sonunda tek fiş ile defter kaydı yapılıp yapılmayacağı.

6 Temmuz 2020

T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI Mükellef Hizmetleri Usul Grup Müdürlüğü Sayı: 11395140-105[VUK1-20467]-26847 Tarih: 09.01.2020 Konu: Z raporlarının tek tek kaydı yerine ay sonunda tek fiş ile defter kaydı yapılıp yapılmayacağı.

Read more

Kısa Çalışma ve Nakdi Ücret Desteğinden Yararlanma Uzatıldı

6 Temmuz 2020

Kısa Çalışma ve Nakdi Ücret Desteğinden Yararlanma Uzatıldı   30/6/2020 tarihli 31171 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 2706 ve 2707 sayılı Cumhurbaşkanı Kararları gereği kısa çalışma ödeneği süresi ile birlikte, fesih yasağı ve nakdi ücret desteğinden yararlanma süreleri de bir ay uzatılmıştır.

Read more

Mücbir Sebep Halinde Kısmi Tevkifata Tabi Alımlarda KDV Tevkifatı Uygulaması  Yeniden  Başladı

6 Temmuz 2020

Mücbir Sebep Halinde Kısmi Tevkifata Tabi Alımlarda KDV Tevkifatı Uygulaması  Yeniden  Başladı   Bilindiği  üzere  Katma  Değer  Vergisi  Genel  Uygulama  Tebliği’nin “Kısmi  Tevkifatın Mahiyeti ve Tevkifat Uygulayacak Alıcılar”başlıklı (I/C-2.1.3.1) numaralı bölümünde; “213 sayılı Kanuna göre, mücbir sebebin başladığı tarihten sona erdiği tarihe kadar geçen  sürede,  mücbir  sebepten  yararlanan  mükelleflerin  vergi  ödevleri ertelenmektedir. Bu kapsamda beyanname verme yükümlülükleri ileri tarihe ertelenen mükelleflerin,  mücbir  sebep  halinde  bulunduğu  süre  içerisinde  kısmi  tevkifat kapsamındaki alımlarında tevkifat uygulanmaz.” açıklaması yer almaktadır.

Read more

VERBİS’e Kayıt Sürelerinin Uzatılması Hakkında Duyuru

26 Haziran 2020

VERBİS’e Kayıt Sürelerinin Uzatılması Hakkında Duyuru Veri Sorumluları Siciline Kayıt Tarihlerinin Uzatılması İle İlgili Kişisel Verileri Koruma Kurulunun 23/06/2020 Tarihli ve 2020/482 Sayılı Kararı

Read more

Asgari İşçilik Oranlarında Güncelleme Yapıldı

26 Haziran 2020

Asgari İşçilik Oranlarında Güncelleme Yapıldı Asgari işçilik uygulaması 5510 sayılı Kanun’un 85’   inci maddesinde ve Sosyal Sigorta İşlemleri  Yönetmeliğinin  110’uncu  maddesinde  açıklanmıştır.   Kamu  idareleri,  döner  sermayeli kuruluşlar, kanunla kurulan kurum ve kuruluşlar ile bankalar tarafından ihale mevzuatına göre yaptırılan her türlü işlerde SGK ünitelerince araştırma işlemi yapılır.

Read more

Sgk Eksik Gün Kodları ve Açıklamaları  

26 Haziran 2020

SGK  EKSİK  GÜN  KODLARI VE AÇIKLAMALARI Eksik  gün  kodları,  işverenin  çalışanlarını  30  günden  az  çalıştırması  durumunda,  kişi bazında  sigortalının  kaç  gün  eksik  çalıştığını  ve  eksik  çalışma  nedeni  ispatlamak  için kullanılan  kodlardır.

Read more

İşveren İşlemleri Genelgesi

26 Haziran 2020

İşveren İşlemleri Genelgesi   İşveren İşlemleri ile ilgili SGK tarafından çıkarılan ve halen uygulanan genelgeler, yürürlükte bulunan güncel mevzuata göre gözden geçirilerek güncellenmiş ve birleştirilmiştir. SGK tarafından işveren işlemleri ile ilgili daha önce çıkarılan ve halen uygulanan genelge ve genel yazılar gözden geçirilerek güncellenmiş ve 18.06.2020 tarihli ve 2020/20 sayılı genelgede birleştirilmiştir.

Read more

Yevmiye Defterlerinin Kapanış Onayı

22 Haziran 2020

Yevmiye Defterlerinin Kapanış Onayı Bilindiği üzere 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununun 64. maddesine göre; YEVMİYE defterlerinin kapanış onayı ; hesap döneminin altıncı ayının (Normal hesap dönemlerinde 30/HAZİRAN ) sonuna kadar yapılması gerekmektedir.

Read more

e-Defterlerin Oluşturulma ve İmzalanma Süresi ile e-Defter Beratlarının Yüklenme Süresi Uzatıldı”

22 Haziran 2020

Tarih: 28/05/2020 Sayı: VUK-131/2020-10 T.C. HAZİNE ve MALİYE BAKANLIĞI Gelir İdaresi Başkanlığı

Read more

Pilot İller Dışında MUH-SGK Uygulamasına Geçiş 01.07.2020 Tarihine Ertelenmiştir

22 Haziran 2020

Pilot İller Dışında MUH-SGK Uygulamasına Geçiş 01.07.2020 Tarihine Ertelenmiştir

Read more

Prim Ödeme Sürelerinin Ertelenmesi Hakkında Duyuru

22 Haziran 2020

Prim Ödeme Sürelerinin Ertelenmesi Hakkında Duyuru 02.04.2020 İlk olarak Çin’in Wuhan kentinde ortaya çıkan yeni tip Korona virüs (COVID-19) çok hızlı bir küresel yayılım göstererek neredeyse tüm Dünya ülkelerini etkilemiş ve Dünya Sağlık Örgütünce salgın olarak tanımlanmıştır.

Read more

7244 sayılı Yeni Koronavirüs (Covid-19) Salgınının Etkilerinin Azaltılması Hakkında Kanun Yayımlandı.

21 Nisan 2020

 7244 sayılı Yeni Koronavirüs (Covid-19) Salgınının Etkilerinin Azaltılması Hakkında Kanun Yayımlandı.   17 Nisan 2020 tarihli ve 31102 sayılı Resmi Gazete’de “7244 sayılı Yeni Koronavirüs (Covid-19) Salgınının Ekonomik ve Sosyal Hayata Etkilerinin Azaltılması Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun” yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

Read more

Ücretsiz İzne Çıkarılanlar İçin Yeni Eksik Gün Kodları Oluşturuldu

21 Nisan 2020

Ücretsiz İzne Çıkarılanlar İçin Yeni Eksik Gün Kodları Oluşturuldu   İşyerinde ücretsiz izne arılan sigortalıların eksik gün nedenleri, Sosyal Güvenlik Kurumuna

Read more

Mücbir Sebep Halinde Bulunan Mükelleflerin, Kısmi Tevkifat Kapsamındaki Alımlarına İlişkin Düzenlenecek Faturalarda KDV Tevkifatı Uygulanmayacaktır.

20 Nisan 2020

Mücbir Sebep Halinde Bulunan Mükelleflerin, Kısmi Tevkifat Kapsamındaki Alımlarına İlişkin Düzenlenecek Faturalarda KDV Tevkifatı Uygulanmayacaktır.

Read more

Sermaye Şirketlerinin Kar Payı Dağıtımı 30/09/2020 Tarihine Kadar %25 ile Sınırlandırıldı

20 Nisan 2020

Sermaye Şirketlerinin Kar Payı Dağıtımı 30/09/2020 Tarihine Kadar %25 ile Sınırlandırıldı

Read more

518 Sıra No’lu VUK Genel Tebliği Kapsamında Mücbir Sebep Durum Sorgusu İnteraktif Vergi Dairesinden Yapılabilmektedir.

20 Nisan 2020

518 Sıra No’lu VUK Genel Tebliği Kapsamında Mücbir Sebep Durum Sorgusu İnteraktif Vergi Dairesinden Yapılabilmektedir.

Read more