Etkili ve Hızlı Denetim Çözümleri

Hızlı Geçiş Sistemine (HGS) ödenen tutarların KVK ve KDV indirimi (Özelge)

17 Şubat 2022

Hızlı Geçiş Sistemine (HGS) ödenen tutarların KVK ve KDV indirimi

Read more

2021/4.Geçici Vergi Dönemi Gelir ve Kurum Geçici Vergi Beyannamelerinin verilme ve ödeme sürelerinin uzatılması.

17 Şubat 2022

2021/4.Geçici Vergi Dönemi Gelir ve Kurum Geçici Vergi Beyannamelerinin verilme ve ödeme sürelerinin uzatılması.

Read more

Temel Gıda Maddelerinde KDV Oranı %1’e Düşürüldü

14 Şubat 2022

Temel Gıda Maddelerinde KDV Oranı %1’e Düşürüldü   Katma Değer Vergisi Kanunu’nun 28’inci maddesinde, katma değer vergisi oranının vergiye tabi her bir işlem için %10 olduğu, Bakanlar Kurulunun bu oranı, dört katına kadar artırmaya, %1’e kadar indirmeye, bu oranlar dâhilinde muhtelif mal ve hizmetler ile bazı malların perakende safhası için farklı vergi oranları tespit etmeye yetkili olduğu belirtilmiştir.

Read more

TL Mevduata Dönüşümden Elde Edilen Kazançlara İstisna Uygulamasına İlişkin Tebliği Yayımlandı

14 Şubat 2022

TL Mevduata Dönüşümden Elde Edilen Kazançlara İstisna Uygulamasına İlişkin Tebliği Yayımlandı

Read more

Yabancı Paraların 31.12.2021 Tarihi İtibariyle Değerleme Kurları

14 Şubat 2022

Yabancı Paraların 31.12.2021 Tarihi İtibariyle Değerleme Kurları Hazine ve Maliye Bakanlığınca 11 Şubat 2022 tarihli ve 31417 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 536 No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğinde borsada rayici olmayan yabancı paraların, 213 sayılı Vergi Usul Kanunu gereğince 31.12.2021 tarihinde yapılacak değerlemelerine esas olmak üzere, aynı Kanunun 280 inci maddesinin ikinci ve üçüncü fıkralarında yer alan hükümlere dayanılarak tespit olunan kurları yer almıştır.

Read more

2022 MTV – 2022 Motorlu Taşıtlar Vergisi Genel Tebliği (Seri No: 54)

8 Şubat 2022

 2022 Yılında Uygulanacak Motorlu Taşıtlar Vergisi Tutarları. 21/12/2021 tarihli ve 31696 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 54 Seri No.lu Motorlu Taşıtlar Vergisi Genel Tebliği 2022 yılında uygulanacak olan motorlu taşıtlar vergisi (MTV) tarifeleri, aşağıdaki şekilde yeniden belirlenmiştir.

Read more

İşverenlerin, 31.01.2022 Tarihine Kadar e-Tebligat Adresini Almaları Zorunludur

31 Ocak 2022

İşverenlerin, 31.01.2022 Tarihine Kadar e-Tebligat Adresini Almaları Zorunludur   I- GİRİŞ

Read more

Enflasyon Düzeltmesinin Ertelenmesi, Yabancı Paralar ve Altın Hesaplarına Kurumlar Vergisi İstisnası 

31 Ocak 2022

Enflasyon Düzeltmesinin Ertelenmesi, Yabancı Paralar ve Altın Hesaplarına Kurumlar Vergisi İstisnası  A) Enflasyon Düzeltmesinin Ertelenmesi

Read more

Gayrimenkullerin 5 Yıl İçinde Satılmasından Doğan Kazançlara İlişkin Düzenlemeler

31 Ocak 2022

Gayrimenkullerin 5 Yıl İçinde Satılmasından Doğan Kazançlara İlişkin Düzenlemeler   I- GİRİŞ

Read more

Ay İçinde Çalışması Bulunmayan Sigortalıya Ücret Ödemesi Dışında Yapılan Ödemenin SGK’ya Bildirimi Nasıl Olmalıdır?

31 Ocak 2022

Ay İçinde Çalışması Bulunmayan Sigortalıya Ücret Ödemesi Dışında Yapılan Ödemenin SGK’ya Bildirimi Nasıl Olmalıdır? I- GİRİŞ

Read more

Kur Farkında KDV Uygulaması

31 Ocak 2022

T.C.  GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI Antalya Vergi Dairesi Başkanlığı Gelir Kanunları Grup Müdürlüğü Sayı:76464994-130[KDV.2019.73]-93626                                                                           09.07.2021 Konu:Kur Farkında KDV Uygulaması İlgi:…tarihli ve … evrak kayıt sayılı özelge talep formunuz

Read more

e-Arşiv Fatura kullanıcısının internet üzerinden satışını yaptığı ürünün müşteri tarafından iadesi

28 Ocak 2022

T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI İstanbul Vergi Dairesi Başkanlığı Gelir Kanunları Usul Grup Müdürlüğü  Sayı: E-11395140-105[VUK3-377]-515807 Tarih:02.07.2021 Konu: e-Arşiv Fatura kullanıcısının internet üzerinden satışını yaptığı ürünün müşteri tarafından iadesi 

Read more

Zorunlu ve ihtiyari arabuluculuk müessesine başvurulması sonucunda ödenen tazminatlarda gelir vergisi istisnası hk.

28 Ocak 2022

T.C.  GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI Büyük Mükellefler Vergi Dairesi Başkanlığı Mükellef Hizmetleri Grup Müdürlüğü Sayı: 64597866-120[25/1]-9209 Tarih: 07.06.2021 Konu: Zorunlu ve ihtiyari arabuluculuk müessesine başvurulması sonucunda ödenen tazminatlarda gelir vergisi istisnası hk.

Read more

Müşterilere ait sosyal medya hesapları için fotoğraf ve video çekimi ile sosyal medya hesaplarının tasarımına ilişkin verilen hizmetlerde KDV tevkifatı

28 Ocak 2022

T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI İstanbul Vergi Dairesi Başkanlığı Gelir Kanunları KDV-ÖTV Grup Müdürlüğü Sayı: E-39044742-130[Özelge]-507917 Tarih: 30.06.2021 Konu: Müşterilere ait sosyal medya hesapları için fotoğraf ve video çekimi ile sosyal medya hesaplarının tasarımına ilişkin verilen hizmetlerde KDV tevkifatı

Read more

Finlandiya Mukimi İlişkili Firmadan Alınan Kredi ile Pazar Araştırma ve Müşteri Bulma Hizmeti için Yapılan Faiz ile Hizmet Ödemelerinin Vergilendirilmesi

28 Ocak 2022

T.C.  GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI İstanbul Vergi Dairesi Başkanlığı Gelir Kanunları Gelir ve Kurumlar Vergisi Grup Müdürlüğü Sayı: 62030549-125[30-2019/99]-159465 Tarih: 11.02.2020 Konu: Finlandiya Mukimi İlişkili Firmadan Alınan Kredi ile Pazar Araştırma ve Müşteri Bulma Hizmeti için Yapılan Faiz ile Hizmet Ödemelerinin Vergilendirilmesi

Read more

Muhtelif Müşterilere Düzenlenecek E-Arşiv Faturalarda Kimlik Bilgileri Alanına Yazılacak Bilgi Hk.

28 Ocak 2022

T.C.  GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI Diyarbakır Vergi Dairesi Başkanlığı Gelir Kanunları Grup Müdürlüğü Sayı: 36486581-105-46876 Tarih:03.11.2020 Konu: Muhtelif Müşterilere Düzenlenecek E-Arşiv Faturalarda Kimlik Bilgileri Alanına Yazılacak Bilgi Hk.

Read more

Hurdaya ayrılan aracın bilanço kayıtlarından çıkarılmasında KDV uygulaması ve belge düzeni hk.

28 Ocak 2022

T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI İstanbul Vergi Dairesi Başkanlığı Gelir Kanunları Usul Grup Müdürlüğü Sayı: 11395140-105[VUK-1-21817]-E.711223 Tarih: 28.09.2020 Konu: Hurdaya ayrılan aracın bilanço kayıtlarından çıkarılmasında KDV uygulaması ve belge düzeni hk. 

Read more

Ücretlerin Vergilendirilmesine İlişkin 319 Seri No.lu Gelir Vergisi Tebliği Yayınlandı.

27 Ocak 2022

Ücretlerin Vergilendirilmesine İlişkin 319 Seri No.lu Gelir Vergisi Tebliği Yayınlandı.   27 Ocak 2022 tarihli ve 31732 sayılı Resmi Gazete’de ücret gelirinin vergilendirilmesine ilişkin 319 Seri No.lu Gelir Vergisi Tebliğ yayımlanmıştır.

Read more

Aralık/2021 Dönemine Ait Beyanname ve Ödeme Tarihleri Uzatıldı

26 Ocak 2022

Aralık/2021 Dönemine Ait Beyanname ve Ödeme Tarihleri Uzatıldı   Gelir İdaresi Başkanlığınca yayımlanan 25/01/2022 tarihli ve VUK-138/2022-1 sayılı Vergi Usul Kanunu Sirküleri ile 26 Ocak 2022 günü sonuna kadar verilmesi gereken

Read more

Hazine tarafından karşılanan sigorta primi işveren desteğinin kurum kazancının tespitinde gelir ve gider olarak dikkate alınıp alınmayacağı hk.

25 Ocak 2022

T.C.  HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI Ankara Vergi Dairesi Başkanlığı Gelir Kanunları Usul Grup Müdürlüğü Sayı: 27575268-105[2020-948]-E.364352 Tarih: 28.12.2020 Konu: Hazine tarafından karşılanan sigorta primi işveren desteğinin kurum kazancının tespitinde gelir ve gider olarak dikkate alınıp alınmayacağı hk.

Read more