2020 Yılı Asgari Geçim İndirimi

2020 YILI ASGARİ GEÇİM İNDİRİMİ TUTARLARI

Medeni Durum

Aylık (TL)

Medeni Durum

Aylık (TL)

Bekâr

220,73

Evli, eşi çalışan ve çocuksuz

220,73
Evli, eşi çalışmayan ve çocuksuz 264,87 Evli, eşi çalışan ve 1 çocuklu 253,83
Evli, eşi çalışmayan ve 1 çocuklu 297,98 Evli, eşi çalışan ve 2 çocuklu 286,94
Evli, eşi çalışmayan ve 2 çocuklu 331,09 Evli, eşi çalışan ve 3 çocuklu 331,09
Evli, eşi çalışmayan ve 3 çocuklu 375,23 Evli, eşi çalışan ve 4 çocuklu 353,16
Evli, eşi çalışmayan ve 4 çocuklu 375,23 Evli, eşi çalışan ve 5 çocuklu 375,23

 

Asgari Geçim İndiriminden Yararlanacak Olanlar:
  • Ücretleri gerçek usulde vergilendirilen gerçek kişiler,
  • Ücret gelirlerini yıllık beyanname ile bildirenler.
Medeni Durum ve Eşin Geliri İle İlgili İşlemler:

Ücretliler, medeni durumları ve çocuk sayıları ile eşinin iş ve gelir durumu hakkında “Aile Durumu Bildirimi” ile işverenlerine bildirimde bulunurlar. Durumlarında değişiklik olan ücretliler 1 ay içerisinde işverene bilgi verirler.

Uygulama Esasları:

Faydalanılabilecek tutarın hesaplanmasında ücretin elde edildiği takvim yılı başında 16 yaşından büyükler için geçerli olan asgari ücretin brüt tutarının;
 Mükellefin kendisi için % 50’si,
 Çalışmayan ve herhangi bir geliri olmayan eşi için % 10’u, (aralarında yasal evlilik bağı bulunan kişileri ifade etmektedir)
 Çocukların her biri için ayrı ayrı olmak üzere; ilk iki çocuk için % 7,5, üçüncü çocuk için % 10, diğer çocuklar için % 5’i,
(eşlerden yalnızca birine uygulanmak koşulu ile; nafaka verilenler,evlat edinilenler ile ana veya babasını kaybetmiş torunlardan mükellefle birlikte oturanlar dahil 18 yaşını veya tahsilde olup 25 yaşını doldurmamış çocukları ifade etmektedir) esas alınacak ve ücret gelirin kısmi döneme ait olması halinde, ay kesirleri tam kabul edilecektir.