2022 Yılı Aylık Asgari Geçim İndirimi Tutarları

Aşağıdaki tabloda asgari geçim indirimi uygulaması kaldırılmadan önce hazırlanmıştır.

Medeni Durum Aylık Asgari Geçim İndirimi

(2022)

Bekar – Çocuksuz 375,30 TL

Evli eşi çalışmayan 450,36 TL
Evli eşi çalışmayan 1 çocuklu 506,66 TL
Evli eşi çalışmayan 2 çocuklu 562,95 TL
Evli eşi çalışmayan 3 çocuklu 638,01 TL
Evli eşi çalışmayan 4 çocuklu 638,01 TL
Evli eşi çalışmayan 5 çocuklu 638,01 TL
Evli eşi çalışan çocuksuz 375,30 TL
Evli eşi çalışan 1 çocuklu 431,60 TL
Evli eşi çalışan 2 çocuklu 487,89 TL
Evli eşi çalışan 3 çocuklu 562,95 TL
Evli eşi çalışan 4 çocuklu 600,48 TL
Evli eşi çalışan 5 çocuklu 638,01 TL
Evli eşi çalışan 6 çocuklu 638,01 TL

2021 Yılı Aylık Asgari Geçim İndirimi Tutarları

Medeni Durum Aylık Asgari Geçim İndirimi

(2021)

Bekar – Çocuksuz 268,31 TL
Evli eşi çalışmayan 321,98 TL
Evli eşi çalışmayan 1 çocuklu 362,22 TL
Evli eşi çalışmayan 2 çocuklu 402,47 TL
Evli eşi çalışmayan 3 çocuklu 456,13 TL
Evli eşi çalışmayan 4 çocuklu 456,13 TL
Evli eşi çalışmayan 5 çocuklu 456,13 TL
Evli eşi çalışan çocuksuz 268,31 TL
Evli eşi çalışan 1 çocuklu 308,56 TL
Evli eşi çalışan 2 çocuklu 348,81 TL
Evli eşi çalışan 3 çocuklu 402,47 TL
Evli eşi çalışan 4 çocuklu 429,30 TL
Evli eşi çalışan 5 çocuklu 456,13 TL
Evli eşi çalışan 6 çocuklu 456,13 TL

– Asgari geçim indirimi hesaplanırken Ocak ayında geçerli olan brüt asgari ücret tutarı esas alınmakta, Temmuz ayında asgari ücret artsa bile asgari geçim indirimi değişmemektedir.