31.12.2019 Tarihi İtibariyle Yapılacak Değerlemelerde Esas Alınacak Döviz Kurları

 

Vergi Usul Kanununun 280 inci maddesinde; yabancı paraların borsa rayici ile değerleneceği, yabancı paranın borsada rayici yoksa, değerlemeye uygulanacak kurun Maliye Bakanlığınca tespit olunacağı ve bu hükmün yabancı para ile olan senetli veya senetsiz alacaklar ve borçlar hakkında da geçerli olduğu belirtilmiştir.

Diğer taraftan, Vergi Usul Kanunu’nun 280 inci maddesi ve bu maddeye istinaden yayımlanan Tebliğ açıklamaları gereği, bankaların söz konusu Tebliğde belirlenen kurlar yerine, T.C. Merkez Bankasınca belirlenen esaslara uygun olarak tespit ettikleri ve fiilen uyguladıkları alış kurlarını esas almaları gerektiği belirtilmiştir. Bankalar, dönem sonlarında yabancı para cinsinden borç ve alacaklarını, Maliye Bakanlığı tarafından yayımlanan Tebliğde belirlenen kurlar yerine T.C. Merkez Bankasınca belirlenen esaslara uygun olarak tespit edilen ve fiilen uygulanan alış kurlarını esas alacaklardır.

Bununla birlikte, 130 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ve 217 Seri No.lu Gelir Vergisi Genel Tebliği’nde; değerleme günü itibariyle Maliye Bakanlığınca kur ilan edilmediği durumlarda T.C. Merkez Bankasınca ilan edilen kurların esas alınması gerekmekte olduğu (Maliye Bakanlığınca henüz yıl sonu değerlemelerine ilişkin kurlar yayınlanmamıştır.); ayrıca 283 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği’n de bu şekilde yapılacak değerlemelerde efektif cinsinden yabancı paralar için efektif alış kurunun (bulunmaması halinde döviz alış kurunun), döviz cinsinden yabancı paralar içinse döviz alış kurunun uygulanacağı açıklanmıştır.

Ayrıca aşağıdaki listenin sonunda yer alan efektif kurlar, kasadaki banknot şeklindeki yabancı ülke paralarının değerlenmesinde dikkate alınacaktır. Bunun dışındaki yabancı para cinsinden her türlü alacak ve borçlar ile yurt içi veya yurt dışındaki banka hesaplarında yer alan yabancı paralar döviz kuru ile değerlenecektir.

Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankasınca belirlenen ve 31.12.2019 tarihinde geçerli olan döviz kurları aşağıdaki listede yer almaktadır.

Birim

Döviz Cinsi

Döviz Alış

Efektif Alış

1

ABD DOLARI

5,9402

5,9360

1

AVUSTRALYA DOLARI

4,1433

4,1243

1

DANİMARKA KRONU

0,88896

0,88833

1

EURO

6,6506

6,6459

1

İNGİLİZ STERLİNİ

7,7765

7,7711

1

İSVİÇRE FRANGI

6,0932

6,0841

1

İSVEÇ KRONU

0,63431

0,63387

1

KANADA DOLARI

4,5376

4,5208

1

KUVEYT DİNARI

19,4826

19,1904

1

NORVEÇ KRONU

0.67252

0.67205

1

SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ

1,5834

1,5715

100

JAPON YENİ

5,4291

5,4090

1

BULGAR LEVASI

3,3813

1

RUMEN LEYİ

1,3832

1

RUS RUBLESİ

0,09552

100

İRAN RİYALİ

0,01406

1

ÇİN YUANI

0,84545

1

PAKİSTAN RUPİSİ

0,03813

1

KATAR RİYALİ

1,6223