Defter Tutma Hadleri

213 Sayılı Vergi Usul Kanunu’nun 176’ncı maddesinde tüccarlar defter tutma bakımından ikiye ayrılmış; I’nci Sınıf Tüccarların Bilanço Esasına göre, II’nci Sınıf Tüccarların ise İşletme Hesabı Esasına göre defter tutacakları belirtilmiştir.

Hangi mükelleflerin I’inci Sınıf Tüccar ya da II’nci Sınıf Tüccar sayılacağı, sınıfların tespitine ilişkin hadler ve sınıflar arasındaki geçişe ilişkin düzenlemelere, VUK’nun 177-181’inci maddeleri arasında yer verilmiştir.

İşletme hesabı esası ve bilanço esasına göre defter tutma ayrımına ilişkin hadler, Vergi Usul Kanunu Tebliğleri ile yayımlanmaktadır.

YILLAR

VUK GT NO VUK Md.177/1. Alış VUK Md.177/1. Satış VUK Md.177/2.

VUK Md.177/3.

2020

513 VUK GT 280.000 TL 390.000 TL 140.000 TL 280.000 TL

2019

504 VUK GT

230.000 TL

320.000 TL

120.000 TL

230.000 TL

2018 490 VUK GT 190.000 TL 260.000 TL 100.000 TL

190.000 TL