2022 Yılında Uygulanacak GEKAP Tutarları 

31/12/2021 tarihli ve 31706 sayılı Resmi Gazete’de “2872 Sayılı Çevre Kanunu Uyarınca Alınacak Geri Kazanım Katılım Payı Tutarlarına İlişkin Tebliğ (2022/1)” yayımlandı.

Buna göre, 1/1/2022 tarihinden itibaren uygulacak geri kazanım katılım payı tutarları yeniden değerleme oranında (%36,20) artırılmıştır.

Ürün Cinsi 2872 Sayılı Çevre Kanunu Ekli (1) Sayılı Liste Geri Kazanım Katılım Payı Tutarı 1/1/2022- 31/12/2022 Tarihleri Arasında Uygulanacak Geri Kazanım Katılım Payı Tutarı
Plastik poşet (Plastik alışveriş torbaları) 15 kr./adet 25 kr./adet
     
Ürün Cinsi Tutar Tutar
Lastik (Binek araç) 2 TL/adet 2,8 TL/adet
Lastik (Otobüs, kamyon, kamyonet, yükleyici ve kazıcı Lastikleri vc diğerleri ) 4 TL/adet 5,8 TL/adet
Lastik (İş makinası lastikleri) 10 TL/adet 14,8 TL/adet
Dolgu lastikler 5 TL/adet 7 TL/adet
Akümülatör (Kurşun asitli olanlar) 20 kr./kg 28 kr./kg
Akümülatör (Nikel kadmiyumlu olanlar) 50 krJ kg 70 kr./ kg
Akümülatör (Diğerleri) 5 kr./kg 7 kr/kg
Çinko karbon piller 2 TL/kg 2,8 TL/kg
Alkali silindirik piller 2 TL/kg 2,8 TL/kg
Alkali düğme piller 3 TL/kg 4,3 TL/kg
Düğme piller çinko-hava ve gümüş oksitli 10 TL/kg 14,8 TL/kg
Lityum düğme piller 10 TL/kg 14,8 TL/kg
Lityum silindirik şarjlı ve primer pil çeşitleri (Araç bataryaları hariç) 5 TL/kg 7 TL/kg
Otomotiv pilleri (Kurşun içerenler hariç) 15 TL/kg 21 TL/kg
Lityum içeren araç bataryaları 15 TL/kg 21 TL/kg
Diğer şarjlı piller 5 TL/kg 7 TL/kg
Madeni yağ 50 kr./kg 70 kr./kg
Bitkisel yağ 10 kr./kg 14,8 kr./kg
Elektrikli vc elektronik eşya: Tclevizyon/Monitör 20 kr./kg 28 kr./kg
Elektrikli ve elektronik eşya: Bilişim telekomünikasyon ekipmanları (Televizyon ve monitörler hariç) 20 kr./kg 28 kr./kg
Elektrikli vc elektronik eşya: Aydınlatma ekipmanları 10 kr./adet 14,8 kr./adet
Elektrikli ve elektronik eşya: Ktiçük ev aletleri vc diğerleri 20 kr./kg 28 kı/’kg
Elektrikli vc elektronik eşya: Beyaz eşyalar (Buzdolabı/Soğutucular/İklimlendirme cihazları hariç) 25 kr./kg 36 kr./kg
Elektrikli ve elektronik eşya: Buzdolabı/Soğutucıılar/İklimlendirme cihazları 30 kr./kg 43 kr./kg
İlaç 1 kr/kutu veya şişe 1,48 kr./kutu veya Şişe
  2872 Sayılı Çevre Kanunu Ekli (1) Sayılı Liste Geri Kazanım Katılım Payı Tutarı 1/1/2022-31/12/2022 Tarihleri Arasında Uygulanacak Geri Kazanım Katılım Payı Tutarı  
Ürün Cinsi Kg Başına Alınacak Tutar (kr.) Adet Başına Alınacak Tutar (kr.) Kg Başına Alınacak Tutar (kr.) Adet Başına Alınacak Tutar (kr.)  
  PLASTİK AMBALAJ      
İçecek Ambalajlan (Adet)          
0,33 litreye kadar   1   1,48  
0,3301-0,75 litre arası   2   2,8  
0,7501-1,5 litre arası   3   4,3  
1,501 litre üzeri   4   5,8  
Diğerleri (Poşet Hariç) (kg) 40   58    
  METAL AMBALAJ      
İçecek Ambalajları (Adet)   3   4,3  
Diğerleri (kg) 50        
  KOMPOZİT AMBALAJ      
Kâğıt-Karton Ağırlıklı Kompozit İçecek Ambalajları (Adet)          
0.25 litreye kadar   1   1,48  
0,2501-0,5 litre arası   2   2,8  
0,501 litre üzeri   4   5,8  
Diğerleri (kg) 50   70    
KÂĞIT KARTON AMBALAJ (kg) 20   28    
  CAM AMBALAJ      
İçecek Ambalajlan (Adet)          
0,25 litreye kadar   1   1,48  
0,2501-0,5 litre arası   2   2,8  
0,501-1 litre arası   3   4,3  
1,01-5 litre arası   5   7  
5,01 litre üzeri   10   14,8  
Diğerleri (kg) 20   28    
  AHŞAP AMBALAJ      
AHŞAP AMBALAJ (Adet)   10   14,8  

 

31/12/2021 tarihli ve 31706 sayılı Resmi Gazete’de “2872 Sayılı Çevre Kanunu Uyarınca Alınacak Geri Kazanım Katılım Payı Tutarlarına İlişkin Tebliğ

31 Aralık 2021 CUMA

Resmî Gazete

Sayı : 31706

TEBLİĞ

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığından:

2872 SAYILI ÇEVRE KANUNU UYARINCA ALINACAK GERİ KAZANIM

KATILIM PAYI TUTARLARINA İLİŞKİN TEBLİĞ

(2022/1)

 

9/8/1983 tarihli ve 2872 sayılı Çevre Kanununun ek 11 inci maddesine istinaden yurt içinde piyasaya arz edilen 2872 sayılı Kanuna ekli (1) sayılı listede yer alan ürünlerden poşetler için satış noktalarından, diğer ürünler için piyasaya sürenlerden/ithalatçılardan tahsil edilecek geri kazanım katılım payı tutarları anılan 2872 sayılı Kanuna ekli (1) sayılı liste ile belirlenmiştir.

2872 sayılı Kanunun ek 11 inci maddesinde “… Bu listede yer alan tutarlar takvim yılı başından geçerli olmak üzere her yıl bir önceki yıla ilişkin olarak 4/1/1961 tarihli ve 213 sayılı Vergi Usul Kanununun mükerrer 298 inci maddesi hükümleri uyarınca tespit ve ilan edilen yeniden değerleme oranında artırılarak uygulanır. Bu şekilde hesaplanan tutarların %5’ini aşmayan kesirler dikkate alınmaz. Cumhurbaşkanı, bu suretle tespit edilen tutarları yarısına kadar artırmaya veya indirmeye yetkilidir.” hükmü yer almaktadır.

Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından hazırlanarak 27/11/2021 tarihli ve 31672 sayılı  Resmî Gazete’de yayımlanan Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 533) uyarınca 2021 yılı için yeniden değerleme oranı %36,20 olarak tespit ve ilan edilmiştir.

Bu duruma binaen, 2872 sayılı Kanuna ekli (1) sayılı listede yer alan geri kazanım katılım payı tutarları 1/1/2022 tarihinden itibaren aşağıda belirtilen miktarlarda uygulanacaktır.

Tebliğ olunur.

 

2872 Sayılı Çevre Kanunu Uyarınca Alınacak Geri Kazanım Katılım Payı Tutarlarına İlişkin Tebliğ Eki