2021 Yılında Alınacak Geri Kazanım Katılım Payı Tutarları

30 Aralık 2020 tarihli ve 31350 sayılı 2. Mükerrer Resmi Gazete’de 2021 yılında uygulanacak GEKAP tutarlarına ilişkin “2872 Sayılı Çevre Kanunu Uyarınca Alınacak Geri Kazanım Katılım Payı Tutarlarına İlişkin Tebliğ (2021/1)” yayımlandı.

9/8/1983 tarihli ve 2872 sayılı Çevre Kanununun ek 11 inci maddesine istinaden yurt içinde piyasaya arz edilen 2872 sayılı Kanuna ekli (1) sayılı listede yer alan ürünlerden poşetler için satış noktalarından, diğer ürünler için piyasaya sürenlerden/ithalatçılardan tahsil edilecek geri kazanım katılım payı tutarları anılan 2872 sayılı Kanuna ekli (1) sayılı liste ile belirlenmiştir.

2872 sayılı Kanunun ek 11 inci maddesinde “… Bu listede yer alan tutarlar takvim yılı başından geçerli olmak üzere her yıl bir önceki yıla ilişkin olarak 4/1/1961 tarihli ve 213 sayılı Vergi Usul Kanununun mükerrer 298 inci maddesi hükümleri uyarınca tespit ve ilan edilen yeniden değerleme oranında artırılarak uygulanır. Bu şekilde hesaplanan tutarların %5’ini aşmayan kesirler dikkate alınmaz. Cumhurbaşkanı, bu suretle tespit edilen tutarları yarısına kadar artırmaya veya indirmeye yetkilidir.” hükmü yer almaktadır.

Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından hazırlanarak 28/11/2020 tarihli ve 31318 sayılı  Resmî Gazete’de yayımlanan Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 521) uyarınca 2020 yılı için yeniden değerleme oranı %9,11 olarak tespit ve ilan edilmiştir.

Bu duruma binaen, 2872 sayılı Kanuna ekli (1) sayılı listede yer alan geri kazanım katılım payı tutarları 1/1/2021 tarihinden itibaren aşağıda belirtilen miktarlarda uygulanacaktır.

Ürün Cinsi 2872 Sayılı Çevre Kanunu Ek (1) Sayılı Liste Geri Kazanım Katılım Payı Tutarı 1/1/2021- 31/12/2021 tarihleri arasında uygulanacak Geri Kazanım Katılım Payı Tutarı
Plastik poşet (Plastik alışveriş torbaları) 15 kr./adet 19 kr./adet
Ürün Cinsi Tutar 1 Tutar
Lastik (Binek araç) 2 TL/adet 2,1 TL/adet
Lastik (Otobüs, kamyon, kamyonet, yükleyici ve kazıcı lastikleri ve diğerleri) 4 TL/adet 4,3 TL/adet
Lastik (İş makinası lastikleri) 10 TL/adet 10,9 TL/adet
Dolgu lastikler 5 TL/adet 5,4 TL/adet
Akümülatör (Kurşun asitli olanlar) 20 kr./kg 21 kr./kg
Akümülatör (Nikel kadmiyumlu olanlar) ‘ 50 kr./kg 54 kr./ kg
Akümülatör (Diğerleri) 5 kr./kg 5,4 kr/kg
Çinko karbon piller 2 TL/kg 2,1 TL/kg
Alkali silindirik piller 2 TL/kg 2,1 TL/kg
Alkali düğme piller 3 TL/kg 3,2 TL/kg
Düğme piller çinko-lıava ve gümüş oksitli 10 TL/kg 10,9 TL/kg
Lityum düğme piller 10 TL/kg 10,9 TL/kg
Lityum silindirik şarjlı ve primer pil çeşitleri (Araç bataryaları hariç) 5 TL/kg 5,4 TL/kg
Otomotiv pilleri (Kurşun içerenler hariç) 15 TL/kg 16 TL/kg
Lityum içeren araç bataryaları 15 TL/kg 16 TL/kg
Diğer şarjlı piller 5 TL/kg 5,4 TL/kg
Madeni yağ 50 kr./kg 54 kr./kg
Bitkisel yağ 10 kr./kg 10,9 kr./kg
Elektrikli ve elektronik eşya: Televizyon/Monitör 20 kr./kg 21 kr./kg
Elektrikli ve elektronik eşya: Bilişim telekomünikasyon ekipmanları (Televizyon ve monitörler hariç) 20 kr./kg 21 kr./kg
Elektrikli ve elektronik eşya: Aydınlatma ekipmanları 10 ki’./adet 10,9 kr./adet
Elektrikli ve elektronik eşya: Küçük ev aletleri ve diğerleri 20 kr./kg 21 kr/kg
Elektrikli ve elektronik eşya: Beyaz eşyalar (Buzdolabı/Soğutucular/îklimlendirme cihazları hariç) 25 kr./kg 27 kr./kg
Elektrikli ve elektronik eşya: Buzdolabı/Soğutucular/tklimlendirme cihazları 30 kr./kg 32 kr./kg
İlaç 1 kr./kutu veya şişe 1,09 kr./kutu veya 1 Şişe

  2872 Sayılı Çevre Kanunu Ek (1) Sayılı Liste Geri Kazanım Katılım Payı Tutarı 1/1/2021-31/12/2021 tarihleri arasında uygulanacak Geri Kazanım Katılım Payı Tutarı
Ürün Ciıısi Kg Başına Alınacak Tutar (kr.) Adet Başına Alınacak Tutar (kr.) Kg Başına Alınacak Tutar (kr.) Adet Başına Alınacak Tutar (kr.)
PLASTİK AMBALAJ
İçecek Ambalajlan (Adet)        
0,33 litreye kadar   1   1,09
0,3301-0,75 litre arası   2   2,1
0,7501-1,5 litre arası   3   3,2
1,501 litre üzeri   4   4,3
Diğerleri (Poşet Hariç) (kg) 40   43  
METAL AMBALAJ
İçecek Ambalajları (Adet)   3   3,2
Diğerleri (kg) 50   54  
KOMPOZİT AMBALAJ
Kâğıt-Karton Ağırlıklı Kompozit İçecek Ambalajları (Adet)        
0,25 litreye kadar   1   1,09
0,2501-0,5 litre arası   2   2,1
0,501 litre üzeri   4   4,3
Diğerleri (kg) 50   54  
KÂĞIT KARTON AMBALAJ (kg) 20   21  
CAM AMBALAJ
İçecek Ambalajları (Adet)        
0,25 litreye kadar   1   1,09
0,2501-0,5 litre arası   2   2,1
0,501-1 litre arası   3   3,2
1,01-5 litre arası   5   5,4
5,01 litre üzeri   10   10,9
Diğerleri (kg) 20   21  
AHÇAP AMBALAJ
AHŞAP AMBALAJ (Adet)   10   10,9

2872 Sayılı Çevre Kanunu Uyarınca Alınacak Geri Kazanım Katılım Payı Tutarlarına İlişkin Tebliğ (2021/1)