2021 Yılı Harç Tutarları

 

29 Aralık 2020 tarihli ve 31349 sayılı 1. Mükerrer Resmi Gazete’de yayımlanan 86 Seri No.lu Harçlar Kanunu Genel Tebliği ile 1 Ocak 2021 tarihinden itibaren uygulanacak harç tutarları yeniden belirlenmiştir.

Yeni harç tutarlarına aşağıdaki bağlantı adresinden ulaşabilirsiniz.

Harçlar Kanunu Genel Tebliği (Seri No: 86)

Tebliğ Ekleri İçin Tıklayınız(2021 Yılı Harç Tutarları)

 

Konsolosluk Harçları ile Muvazzaf ve Fahri Konsolosluklarda Döviz Cinsinden Alınan Harç Miktarları.

Aynı tarihli Resmi Gazete’de yayımlan 87 Seri No.lu Harçlar Kanunu Genel Tebliği ile; Konsolosluk Harçları ile TC Muvazzaf ve Fahri Konsolosluklarımızca döviz cinsinden alınmakta olan harç miktarlarının hesaplanmasına esas olacak döviz kuru ve emsal sayıları 01.01.2021 tarihinden itibaren uygulanmak üzere yeniden belirlenmiştir.

Buna göre, 01.01.2021 tarihinden itibaren Muvazzaf ve Fahri Konsolosluklarımızın yapacağı işlemlerden alınacak harç miktarlarının hesaplanmasına esas olacak döviz kuru 1 ABD Doları = 7,88 TL olarak; bu işlemlere uygulanacak emsal sayılar ise aşağıdaki tabloda gösterildiği şekilde yeniden belirlenmiştir.

492 sayılı Kanuna bağlı (2) sayılı tarifedeki miktarlar için 4,290
492 sayılı Kanuna bağlı (5) sayılı tarifedeki miktarlar için 2,080
492 sayılı Kanuna bağlı (6) sayılı tarifenin “I-Pasaport Harçları” başlıklı bölümünün (1) numaralı fıkrasında yer alan pasaport harcı miktarları için 0,630
492 sayılı Kanuna bağlı (6) sayılı tarifede yer alan diğer miktarlar için 0,570
492 sayılı Kanuna bağlı (7) sayılı tarifenin II. bölümündeki miktarlar için 1,680
492 sayılı Kanuna bağlı diğer tarifelerdeki miktarlar için 1,000

Harçlar Kanunu Genel Tebliği (Seri No: 87)