2021 Yılı Asgari Ücret ve Yasal Kesintiler

28.12.2020 tarihli Resmî Gazetede yayımlanan 28.12.2020 tarih ve 2020/1 sayılı Asgari Ücret Tespit Komisyonu kararıyla, bir günlük normal çalışma karşılığı asgari ücret 119,25 Türk Lirası olarak belirlenmiştir.

Asgari Ücret Tespit Komisyonu, milli seviyede tek asgari ücret belirlemiştir. Dolayısıyla belirtilen asgari ücret tutarları, yaşa bakılmaksızın bütün çalışanlar için uygulanacaktır.

Bu tutarlara göre 2021 yılı başı itibariyle aylık asgari ücret verileri aşağıdaki tabloda yer almaktadır.

Brüt Ücret 3.577,50
SSK Primi İşçi Hissesi 500,85
İSP İşçi Hissesi 35,78
Gelir Vergisi Matrahı 3.040,87
Gelir Vergisi 456,13
Asgari geçim indirimi 268,31
Asgari Geçim İndirimi Sonrası GV 187,82
Damga Vergisi 27,15
Toplam Kesinti 751,60
Net Ücret 2.825,90

NOT:

  • Bekâr ücretli için geçerli olan asgari geçim indirimi tutarı alınmıştır.
  • Gelir vergisi, ilk gelir dilimine uygulanan oran dikkate alınarak hesaplanmıştır.

Asgari Ücretin İşverene Maliyeti

Yeni asgari ücrete göre, 2021 yılı başı itibariyle asgari ücretin işverene maliyeti ve maliyet içindeki vergilerin payı aşağıdaki tabloda hesaplanmıştır.

  AYLIK (TL)
BRÜT ÜCRET 3.577,50
SSK PRİMİ İŞVEREN HİSSESİ (% 15,5) 554,51
İŞSİZLİK SİGORTASI İŞVEREN HİSSESİ (%2) 71,55
ASGARİ ÜCRETİN İŞVERENE MALİYETİ 4.203,56
TOPLAM VERGİ TUTARI 214,97
TOPLAM PRİM TUTARI 1.162,69
TOPLAM VERGİ + PRİM YÜKÜ 1.377,66
TOPLAM YÜK İÇİNDEKİ VERGİ PAYI % 5,11
TOPLAM YÜK İÇİNDEKİ SGP PAYI % 27,66
TOPLAM YÜK İÇİNDEKİ VERGİ VE PRİM PAYI % 32,77

Not:

  • Gelir vergisi hesabında bekâr ücretli için geçerli olan asgari geçim indirimi tutarı dikkate alınmıştır.
  • Sigorta primi işveren payının hesabında, 5 puanlık indirim dikkate alınmıştır.

Sigorta Primine Esas Kazanç Sınırları

Asgari Ücret Tespit Komisyonu’nun 28.12.2020 tarihli kararı ile belirlenen asgari ücret tutarları esas alınarak yapılan hesaplama sonucu 2021 yılı için geçerli olan, sosyal güvenlik primi, işsizlik sigortası primi ve sosyal güvenlik destek primine esas kazançların alt ve üst sınırlarına aşağıda yer verilmiştir.

 

Günlük (TL)

Aylık (TL)

Alt sınır

119,25

3.577,50

Üst sınır

894,38

26.831,40

Not:

Sigorta primine esas kazanç alt sınırı günlük asgarî ücret, üst sınırı ise günlük asgarî ücretin 7,5 katıdır.