2020 Yılı Asgari Ücret ve Asgari Ücrete Bağlı Tutarlar

Asgari Ücret tespit Komisyonu tarafından belirlenen, 2020 yılında uygulanacak asgari ücret tutarı 27.12.2019 tarihli Resmî Gazetede yayımlanmıştır. Aşağıda, yeni asgari ücret, asgari ücret üzerinden hesaplanan vergi ve diğer yükümlülükler, asgari geçim indirimi tutarları, asgari ücretin işverene maliyeti ile sigorta primine esas taban ve tavan tutarları yer almaktadır.

Asgari Ücret

27.12.2019 tarihli Resmî Gazetede yayımlanan 26.12.2019 tarih ve 2019/1 sayılı Asgari Ücret Tespit Komisyonu kararıyla, bir günlük normal çalışma karşılığı asgari ücret 98,10 Türk Lirası olarak belirlenmiştir.

Asgari Ücret Tespit Komisyonu, milli seviyede tek asgari ücret belirlemiştir. Dolayısıyla yukarıda belirtilen asgari ücret tutarları, yaşa bakılmaksızın bütün çalışanlar için uygulanacaktır.

Bu tutarlara göre 2020 yılı başı itibariyle aylık asgari ücret verileri aşağıdaki tabloda yer almaktadır.

Brüt Ücret 2.943,00
SSK Primi İşçi Hissesi 412,02
İSP İşçi Hissesi 29,43
Gelir Vergisi Matrahı 2.501,55
Gelir Vergisi 375,23
Asgari geçim indirimi 220,73
Asgari Geçim İndirimi Sonrası GV 154,50
Damga Vergisi 22,34
Toplam Kesinti 618,29
Net Ücret 2.324,71

NOT:   – Bekâr ücretli için geçerli olan asgari geçim indirimi tutarı alınmıştır.

  • Gelir vergisi, ilk gelir dilimine uygulanan oran dikkate alınarak hesaplanmıştır.

 

Asgari Ücretin İşverene Maliyeti

Yeni asgari ücrete göre, 2020 yılı başı itibariyle asgari ücretin işverene maliyeti ve maliyet içindeki vergilerin payı aşağıdaki tabloda hesaplanmıştır.

AYLIK (TL)
BRÜT ÜCRET 2.943,00
SSK PRİMİ İŞÇİ PAYI (% 14) 412,02
İŞSİZLİK SİGORTASI PRİMİ İŞÇİ PAYI (% 1) 29,43
GELİR VERGİSİ STOPAJ MATRAHI 2.501,55
HESAPLANAN GELİR VERGİSİ 375,23
ASGARİ GEÇİM İNDİRİMİ 220,73
ÖDENECEK GELİR VERGİSİ 154,50
DAMGA VERGİSİ (% 0,759) 22,34
TOPLAM VERGİ TUTARI 176,84
TOPLAM PRİM TUTARI (İŞÇİ PAYI) 441,45
NET ÜCRET 2.324,71
SSK PRİMİ İŞVEREN HİSSESİ (% 15,5) 456,17
İŞSİZLİK SİGORTASI İŞVEREN HİSSESİ (%2) 58,86
ASGARİ ÜCRETİN İŞVERENE MALİYETİ 3.458,03
TOPLAM VERGİ TUTARI 176,84
TOPLAM PRİM TUTARI 956,48
TOPLAM VERGİ + PRİM YÜKÜ 1.133,32
TOPLAM YÜK İÇİNDEKİ VERGİ PAYI % 5,11
TOPLAM YÜK İÇİNDEKİ SGP PAYI % 27,66
TOPLAM YÜK İÇİNDEKİ VERGİ VE PRİM PAYI % 32,77

Not: –  Gelir vergisi hesabında bekâr ücretli için geçerli olan asgari geçim indirimi tutarı dikkate alınmıştır.

  • Sigorta primi işveren payının hesabında, 5 puanlık indirim dikkate alınmıştır.

Sigorta Primine Esas Kazanç Sınırları

Asgari Ücret Tespit Komisyonu’nun 26.12.2019 tarihli kararı ile belirlenen asgari ücret tutarları esas alınarak yapılan hesaplama sonucu 2020 yılı için geçerli olan, sosyal güvenlik primi, işsizlik sigortası primi ve sosyal güvenlik destek primine esas kazançların alt ve üst sınırlarına aşağıda yer verilmiştir.

Günlük (TL) Aylık (TL)
Alt sınır 98,10 2.943,00
Üst sınır 735,75 22.072,50

Not:    Sigorta primine esas kazanç alt sınırı günlük asgarî ücret, üst sınırı ise günlük asgarî ücretin 7,5 katıdır.

 

Asgari Geçim İndirimi Tutarları

Yeni asgari ücret tutarına bağlı olarak, ücretlerin vergilendirilmesinde dikkate alınacak asgari geçim indirimi tutarları aşağıdaki tabloda yer almaktadır.

2020 Asgari Geçim İndirimi Tutarları
Medeni Durum Aylık (TL) Medeni Durum Aylık (TL)
Bekâr 220,73
Evli eşi çalışmayan ve çocuksuz 264,87 Evli eşi çalışan ve çocuksuz 220,73
Evli eşi çalışmayan ve 1 çocuklu 297,98 Evli eşi çalışan ve 1 çocuklu 253,83
Evli eşi çalışmayan ve 2 çocuklu 331,09 Evli eşi çalışan ve 2 çocuklu 286,94
Evli eşi çalışmayan ve 3 çocuklu 375,23 Evli eşi çalışan ve 3 çocuklu 331,09
Evli eşi çalışmayan ve 4 çocuklu 375,23 Evli eşi çalışan ve 4 çocuklu 353,16
Evli eşi çalışmayan ve 5 çocuklu 375,23 Evli eşi çalışan ve 5 çocuklu 375,23
Asgari geçim indiriminin yıllık tutarı, her ücretli için asgari ücret üzerinden hesaplanan yıllık vergi tutarını aşamadığından, aylık asgari geçim indirimi tutarları, 2020 yılı için 375,23 lira ile sınırlıdır.

 

Sigorta Primine Esas Kazanç Tutarlarından istisna olan yemek parası, çocuk ve aile yardımı tutarları; 

Yemek parası:  98,10 TL x %6 = 5,89 TL (Günlük)

Çocuk yardımı:  2.943,00 TL x %2 = 58,86 TL (Aylık)

Aile yardımı:  2.943,00 TL x %10 = 294,30 TL (Aylık)

 

5510 sayılı Yasanın 5/g kapsamındaki sigortalıların Prime Esas Kazanç Tutarları;

Günlük kazanç alt sınırı  :     98,10 TL  Aylık kazanç alt sınırı     :   2.943,00 TL

Günlük kazanç üst sınırı :    294,3 TL Aylık kazanç üst sınırı    : 8.829,00 TL(3 kat)

 

5510 sayılı Yasanın Ek 5’inci maddesine tabi sigortalıların Prime Esas Kazanç Tutarları;

Bu sigortalılar %34,5 üzerinden prim ödemektedirler.

Günlük kazanç alt sınırı : 98,10 TL x 27 = 2.648,70 TL, Prim Tutarı: 913,80 TL

Günlük kazanç üst sınırına göre:735,75TLx27=19.865,25, TL Prim Tutarı:6.853,51 TL

 

5510 sayılı Kanunun ek 6’ncı maddesine tabi sigortalıların Prime Esas Kazanç Tutarları;

İşsizlik sigortası primi ödemek istemeyenler; Bunlar %32,5 üzerinden prim ödeyeceklerdir.

Günlük kazanç alt sınırı: 98,10 TL x 27 = 2.648,70 TL, Prim Tutarı: 860,83 TL

Günlük kazanç üst sınırına göre:735,75 TLx27=19.865,25 TL, Prim Tutarı: 6.45621 TL

 

İşsizlik sigortası primi dahil ödemek isteyenler; Bunlar %35,5 üzerinden prim ödeyeceklerdir.

Günlük kazanç alt sınırı: 98,10 TL x 27 = 2.648,70 TL Prim Tutarı: 940,29 TL

Günlük kazanç üst sınırına göre:735,75 TLx27=19.865,25TL, Prim Tutarı:7.052,16 TL

 

İsteğe bağlı sigortalıların Prime Esas Kazanç Tutarları;

Sadece malullük, yaşlılık ve ölüm sigortası primi ödeyenler; Bunlar %20 üzerinden prim ödeyeceklerdir.

Günlük kazanç alt sınırı: 98,10 TL Aylık kazanç alt sınırı: 2.943,00 TL Prim Tutarı:588,6 TL

Günlük kazanç üst sınırı: 735,75 TL Aylık kazanç üst sınırı: 22.072,50 TL Prim Tutarı:4.414,50 TL

 

Ay içinde 30 günden az çalışan veya tam gün çalışmayanlardan kalan sürelerinde isteğe bağlı sigortaya prim ödeyenler;

İşsizlik sigortası primi ödemek istemeyenler; Bunlar %32 üzerinden prim ödeyeceklerdir.

Günlük kazanç alt sınırı:98,10 TL

Aylık kazanç alt sınırı:  2.943,00 TL     Prim Tutarı:941,76 TL

 

Günlük kazanç üst sınırı: 735,75 TL

Aylık kazanç üst sınırı: 22.072,50 TL    Prim Tutarı:7.063,20 TL

 

İşsizlik sigortası primi dahil ödeyecekler;

Bunlar %35 üzerinden prim ödeyeceklerdir,

Günlük kazanç alt sınırı: 98,10 TL

Aylık kazanç alt sınırı:  2.943,00 TL    Prim Tutarı:1.030,05 TL

 

Günlük kazanç üst sınırı:735,75 TL

Aylık kazanç üst sınırı: 22.072,50 TL Prim Tutarı:7.725,38 TL

 

2925 sayılı Kanuna tabi sigortaların Prime Esas Kazanç Tutarı; 

Bunların prim ödeme gün sayısı ise her ay için 15 gün ve prim oranı %32,5 dur. 98,10 TL x 15 x= 1.471,50 TL,

Prim Tutarı:478,24 TL

 

5510 sayılı Kanunun 4’üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinin; 

– (1), (2) ve (3) numaralı alt bentlerine tabi sigortalıların, Bunların prim oranları %34,5 dur.

Günlük kazanç alt sınırı: 98,10 TL  Aylık kazanç alt sınırı     :  2.943,00 TL Prim Tutarı:1.015,34 TL

Günlük kazanç üst sınırı: 735,75 TL  Aylık kazanç üst sınırı    : 22.072,50 TL Prim Tutarı:7.615,01 TL

– (4) numaralı alt bendi kapsamındaki sigortalılar,

Günlük kazanç alt sınırı: 98,10 TL x 27 = 2.648,70 TL, Prim Tutarı: 913,80 TL

Günlük kazanç üst sınırına göre: 735,75TLx27=19.865,25 TL, Prim Tutarı:6.853,51TL

 

5510 sayılı Kanunun 60’ıncı maddesinin birinci fıkrasının (g) bendi ve Ek 13’üncü maddesi kapsamında olanların ödeyecekleri genel sağlık sigortası primi; 

2.943,00 x %3 = 88,29 TL olacaktır.

5510 sayılı Kanunun 60’ıncı maddesinin birinci fıkrasının (d) bendi kapsamında olanların ödeyecekleri genel sağlık sigortası primi; 

2.943,00 TL x 2 = 5.886,00 TL x %12 = 706,32 TL olacaktır.

5510 sayılı Kanunun 60’ıncı maddesinin yedinci fıkrası kapsamındaki yabancı uyruklu öğrencilerin ödeyecekleri genel sağlık sigortası primi; 

2.943,00 TL / 3 = 981,00 TL x %12 = 117,72 TL olacaktır.

5510 sayılı Kanunun 60’ıncı maddesinin sekizinci fıkrası kapsamında 19/3/1969 tarihli ve 1136 sayılı Avukatlık Kanunu uyarınca avukatlık stajı yapmakta olup bakmakla yükümlü olunan kişi durumunda olmayanlar için Türkiye Barolar Birliği tarafından ödenecek ödeyecekleri genel sağlık sigortası primi;

2.943,00 TL x %6 = 176,58 TL olacaktır.

 

Hizmet borçlandırılmasına esas tutar;

Borçlanılacak her bir gün için tahakkuk ettirilecek borç tutarının;

Alt sınırı : 98,10 TL x % 32 =   31,39,15 TL

Üst sınırı : 735,75 TL x % 32= 235,44 TL, olarak esas alınacaktır.

 

Yurtdışında geçen sürelerin borçlandırılmasına esas tutar;

Borçlanılacak her bir gün için tahakkuk ettirilecek borç tutarının;

Alt sınırı : 98,10 TL x % 45 =   44,15 TL

Üst sınırı : 735,75 TL x % 45 = 331,09 TL, olarak esas alınacaktır.

 

Geçici iş göremezlik ödeneklerine esas günlük kazanç alt sınırı; Günlük 98,10 TL

Çırak ve öğrencilerin geçici iş göremezlik ödeneklerinin değiştirilmiş günlük kazanç alt sınırı; Günlük 49,05 TL hesaplanacaktır.

 

İdari para cezaları;

1/1/2020 ila 31/12/2020 tarihleri arasında işlenen fiiller için 2.943,00 TL, esas alınarak idari para cezası uygulanacaktır.

 

Türk Lirası cinsinden yapılan işlemlerin yuvarlaması;

5083 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Devletinin Para Birimi Hakkında Kanunun 2’nci maddesinin ikinci fıkrasında “Türk Lirası değerlerinin Türk Lirasına dönüşüm işlemlerinin ve Türk Lirası cinsinden yapılan işlemlerin sonuçlarında yarım Kuruş ve üzerindeki değerlerin bir Kuruşa tamamlanacağı ve yarım Kuruşun altındaki değerlerin dikkate alınmayacağı” hükme bağlanmıştır.

Bu itibarla bu yazıda, yapılan hesaplamaların sonucunda bulunan rakamın virgülden sonra üç basamaklı çıkan ve üçüncü basamağındaki rakamı yarım kuruş ve üzerinde olan değerler 1 Kuruşa tamamlanmış, yarım Kuruşun altındaki değerler ise dikkate alınmamıştır.

 

Asgari Ücret Tespit Komisyonu Kararı (2019/1)